KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Wydawnictwo

Sektor rynku związany z kosmetologia rozwija się niezwykle dynamicznie.  Liczba salonów piękności wzrosła w ostatnich latach kilkukrotnie. Przy tym wszystkim, ze względu na specyfikę struktury społecznej rynek wyrobów i usług kosmetycznych jest ciągle daleki od nasycenia, pomimo nieustannie rosnącej grupy studentów i absolwentów kierunku kosmetologia jak również specjalistów z różnych dziedzin, którzy swoją karierę naukową i zawodową wiążą z tą dziedziną wiedzy.

Niestety równolegle z dynamicznym rozwojem sektorów rynku związanych z kosmetologią nie nastąpił rozwój wydawnictw specjalizujących sie w tej dziedzinie. Brakuje podręczników akademickich w języku polskim, periodyków prezentujących osiągnięcia krajowych ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych jak również monografii traktujących bardziej szczegółowo o wybranych zagadnieniach kosmetologii.

Publikacje Wydawnictw Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z całą pewnością wypełniają tę lukę.
Są one wynikiem długoletniej działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów uczelni. Wśród nich znajdują się materiały o charakterze dydaktycznym z zakresu szeroko rozumianej kosmetologii, chemii, biologii, a także medycyny.

Celem Wydawnictw WSZKiPZ jest systematyczna publikacja pozycji prezentujących aktualny stan wiedzy z dziedziny kosmetologii i dziedzin pokrewnych jak również prezentacja najnowszych osiągnięć nauki z tej dziedziny, zwłaszcza mających znaczenie praktyczne. Aby osiągnąć ten cel Wydawnictwa publikują:

* Kwartalnik „Cosmetology Today”, który prezentuje najnowsze  zdobycze nauki światowej w dziedzinie kosmetologii  jak i wyniki badań prowadzonych w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich.
* Skrypty, które stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów, zwłaszcza w zakresach, w których brakuje literatury tematu w języku polskim
* Monografie, szczegółowo traktujące o wybranych aspektach kosmetologii i nauk pokrewnych, mających praktyczne zastosowanie w kosmetologii
Wydawnictwo planuje również wydawanie książek związanych tematycznie z szeroko rozumianą kosmetologią, zarówno pisanych przez polskich autorów, jak i tłumaczeń pozycji obcojęzycznych.

Jednym z najważniejszych założeń działalności Wydawnictwa WSZKiPZ jest utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego publikacji, nad którym czuwać będzie rada programowa, w składzie: dr inż. Jacek Arct – przewodniczący, prof. dr hab. n. med., Sławomir Majewski, dr inż. Władysław Brud oraz dr n. med. inż. Katarzyna Pytkowska.

Jesteśmy przekonani, że współczesny kosmetolog, zajmujący się zarówno kosmetologią stosowaną jak i pracą w segmencie B+R powinien śledzić treść publikacji na najwyższym światowym poziomie. W związku z tym serdecznie Państwa zapraszamy do lektury kwartalników, skryptów i monografii i książek Wydawnictw Wyższej Szkoły Kosmetologii i Pielęgnacji Zdrowia.


Zdjęcie książki

LEKSYKON SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH

Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska, Anna Ratz-Łyko, Klaudia Kifert, Katarzyna Barska, Anna Pauwels

Leksykon stwarza możliwość szybkiego rozszyfrowania nazwy zawartej na opakowaniu kosmetyku, skojarzenie jej z odpowiednim produktem chemicznym lub naturalnym, określenie kierunku ewentualnego działania biologicznego i roli jaką pełni w danym wyrobie. Wysoki poziom opracowania stanowi o jego przydatności dla profesjonalistów – kosmetologów i chemików zajmujących się opracowywaniem nowych wyrobów, oceną ich działania oraz opracowywaniem treści marketingowych. Dla lekarzy medycyny rodzinnej, lekarzy dermatologów i innych specjalistów stykających się z problemami doboru i skuteczności kosmetyków może stanowić nieocenioną pomoc w codziennej praktyce zawodowej.

Kup
Zdjęcie książki

AROMATERAPIA W GABINECIE KOSMETYCZNYM, OŚRODKU ODNOWY BIOLOGICZNEJ WELLNESS I SPA

Iwona Konopacka-Brud, Władysław S. Brud

Autorzy wprowadzają czytelnika w świat tajemnic olejków eterycznych. Począwszy od ciekawie przedstawionego rysu historycznego, poprzez niezbędne do ich identyfikacji definicje, opis metod pozyskiwania, po realne możliwości wykorzystania, wraz z obiektywną oceną ich negatywnych oddziaływań – pozwalają fachowo dobrać olejki eteryczne, uczą postrzegania świata przez zapach. W książce można znaleźć charakterystykę 63 istotnych dla aromaterapii olejków eterycznych, obejmującą źródło pozyskiwania, ocenę zapachową, numery identyfikujące substancje, możliwości wykorzystania.

Kup
Zdjęcie książki

PIELĘGNACJA SKÓRY I CIAŁA Z WYKORZYSTANIEM TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHNIŃSKIEJ

Michelle O’Shaughnessy

Dlaczego potrzebujemy książki o tradycyjnej medycynie chińskiej? Studiując dostępne na ten temat źródła, można zauważyć, że każdy, najmniejszy nawet z opublikowanych materiałów, podzielony jest na szereg części i nie daje całkowitego obrazu korzyści, jakie niesie ze sobą ta wspaniała gałąź medycyny. Jest niewiele źródeł, które tłumaczą, jakie korzyści możemy czerpać ze zrozumienia meridian, które przebiegają do góry, w dół i w poprzek twarzy albo jak mieszanki chińskich ziół lub pojedyncze zioła mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów skórnych bez użycia farmaceutyków przepisywanych na receptę, silnych peelingów albo chirurgii plastycznej.

Kup
Zdjęcie książki

PODSTAWY PODOLOGII KOSMETYCZNEJ

praca zbiorowa pod redakcją dr Macieja Koselaka (Katarzyna Forczak, Joanna Gójska, Magdalena Harupa, Marta Kondrakowicz, Monika Wyszomierska, Justyna Jankowska, Małgorzata Lendzioszek, Magdalena Noskiewicz, Monika Żylak)

Autorzy w szczegółowy i przystępny sposób przedstawiają czytelnikowi funkcjonowanie wszystkich układów budujących kończyny dolne, przez pryzmat funkcjonowania całego organizmu ludzkiego - z jego patologicznymi stanami, wymagającymi kompleksowej pielęgnacji podologicznej. Celem podręcznika jest rozwinięcie horyzontów myślowych przyszłych podologów; aby ich podejście do pielęgnacji kończyn dolnych było kompleksowe, jako że podologia jest nauką interdyscyplinarną i obejmuje: dermatologię, biomechanikę, biotrybologię i wiele innych dziedzin.

Kup
Zdjęcie książki

O MATERIAŁACH ICH WŁAŚCIWOŚCIACH I WYKORZYSTANIU ORAZ O PRZYJAZNYM WSPÓŁŻYCIU CZŁOWIEKA Z OTOCZENIEM

Kazimierz B. Starowieyski

Podręcznik akademicki profesora Kazimierza Starowieyskiego jest nowoczesnym wprowadzeniem w świat materiałów. Autor rozpoczyna od podstaw decydujących o właściwościach materiałów – charakteru wiązań chemicznych, oddziaływań międzycząsteczkowych i struktury materiałów. Ten fundament umożliwia zrozumienie i przewidywanie właściwości materiałów, ich trafne odbieranie, a często daję podstawę do usuwania wad stosowanych materiałów. Kolejne rozdziały autor poświęca omawianiu podstawowych grup materiałów poczynając od materiałów naturalnych poprzez polimery, ceramikę po materiały metaliczne i materiały specjalne. W odrębnym rozdziale autor omawia sposoby wydłużania okresu użytkowania materiałów, a po nieuchronnym zużyciu metody utylizacji.

Kup
Zdjęcie książki

CHEMIA I BIOCHEMIA DLA KOSMETOLOGÓW

Joanna Główczyk-Zubek, Marcin Poterała, Monika Wielechowska, Irmina Zadrożna

Treścią tego podręcznika są zagadnienia omawiane na ćwiczeniach audytoryjnych związanych z wykładanymi dla studentów I roku Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, podstawami chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej i biochemii. Materiał obejmuje problemy nazewnictwa, strukturalne i obliczeniowe z niezbędnym do ich rozwiązania wprowadzeniem teoretycznym oraz przykładami rozwiązań konkretnych zagadnień. Poziom matematyki stosowany w obliczeniach nie przekracza poziomu szkoły średniej.

Kup
Zdjęcie książki

KOSMETOLOGIA PIELĘGNACYJNA

Agata Goliszewska, Małgorzata Gromek, Kamila Padlewska, Monika Smolińska, Ewa Sobolewska, Dorota Witkowska

W pierwszym rozdziale opisane są poszczególne rodzaje cer. W następnym rozdziale dokładnie omówiono różne zabiegi kosmetyczne. Poruszono kwestię praktycznej organizacji pracy w gabinecie oraz omówiono schemat podstawowego zabiegu kosmetycznego i jego modyfikacje w zależności od rodzaju skóry, zaburzeń funkcjonowania skóry, chorób ogólnoustrojowych oraz specyficznych stanów organizmu. Ponadto autorzy szczegółowo potraktowali zagadnienia związane z pielęgnacją okolicy oczu, depilacją i niektórymi zabiegami na twarz takimi, jak peelingi, masaż kosmetyczny twarzy i maski kosmetyczne. Bardzo szeroko potraktowano podstawy działania aparatury, różne urządzenia kosmetyczne i zabiegi aparaturowe. W książce omówiono również podstawy prawne działania gabinetu, ubezpieczenia i BHP.

Kup
Zdjęcie książki

ZARZĄDZANIE SALONEM ZDROWIA I URODY. ORGANIZACJA PRACY I ROLA MENEDŻERA

Hoa Thanh Le-Aiken, Jacek Arct

Zarządzanie salonem zdrowia i urody w sposób efektywny i przynoszący zyski jest kluczową kwestią. Dlatego też, autorzy publikacji dokonali szczegółowej analizy kilkudziesięciu zagadnień o tym decydujących. Przy omawianiu strategii salonu, czyli zarządzania projektem zwrócono uwagę na konieczność wiedzy z zakresu zarządzania i jego strategicznego realizowania. Poruszono również temat niepowodzenia projektu i sposobów jego uniknięcia. W dziale poświęconym obsłudze klientów za priorytet uznano zdefiniowanie grupy docelowej klientów i usług do nich skierowanych. Równie ważną kwestią jest odpowiedź na pytanie dlaczego klienci będą zainteresowani naszymi usługami, a dlaczego mogą z nich rezygnować. Znaczącą rolę przypisano tu dobrze wyszkolonym i uprzejmym pracownikom, którzy stanowią o poziomie zadowolenia klientów.

Kup
Zdjęcie książki

USTAWODAWSTWO KOSMETYCZNE W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

Ewa Starzyk, Paulina Zachwieja

Monografia w sposób szeroki, z podaniem przykładów, omawia podstawowe akty prawne obowiązujące w branży kosmetycznej w Polsce i UE w lipcu 2010 roku. Autorki przeanalizowały i opatrzyły komentarzem ustawę o kosmetykach, dyrektywę kosmetyczną oraz najważniejsze elementy nowego rozporządzenia kosmetycznego 1223/2009/WE. Zwróciły szczególną uwagę na elementy prawa budzące nieporozumienia czy też wymagające dodatkowej interpretacji, jak np. kwestia produktów z pogranicza. Omówiły również polskie i unijne instytucje zaangażowane w prace legislacyjne.

Kup
Zdjęcie książki

DEZODORANTY I ANTYPERSPIRANTY

Anna Frydrych

Dezodoranty i antyperspiranty to jedna z najbardziej zróżnicowanych grup produktów kosmetycznych, zarówno pod względem formy fizykochemicznej, jak i opakowania. Niniejsza praca opisuje szeroko biologiczne mechanizmy regulujące pracę gruczołów potowych oraz współczesne sposoby hamowania ich aktywności metodami kosmetycznymi. W opracowaniu podjęto próbę usystematyzowania składników aktywnych wykorzystywanych w rynkowych produktach z grupy dezodorantów i antyperspirantów z uwzględnieniem doniesień literaturowych i zgłoszonych patentów. Oddzielne rozdziały poświęcono tworzeniu receptur i oceny ich skuteczności. Ostatnia część dotyczy zagadnień legislacyjnych, potencjalnych zagrożeń i mitów dotyczących antyperspirantów, jakie spotkać można w prasie popularnej i na wielu stronach internetowych.

Kup
Zdjęcie książki

COSMETOLOGY TODAY: PATENTS AND INVENTIONS (2/2013)

Jacek Arct, Anna Herman, Katarzyna Pytkowska

Badania naukowe w kształceniu kosmetologów – konieczność czy niepotrzebne obciążenie ? Jacek Arct Właściwości przeciwdrobnoustrojowe olejków eterycznych w kosmetykach. Anna Herman Rozwój współczesnego przemysłu kosmetyków i chemii gospodarczej a literatura patentowa - część 2. Mydła i inne preparaty do prania i czyszczenia. Katarzyna Pytkowska

Kup
Zdjęcie książki

COSMETOLOGY TODAY: PATENTS AND INVENTIONS 1/2013

Ryszard Cierpiszewski, Jacek Wilczak, Agata Jurek-Iwińska, Beata W.Domagalska

Trendy w opakowalnictwie wyrobów chemii gospodarczej. Ryszard Cierpiszewski Preparaty zawierające skoncentrowane źródła flawonoidów oraz możliwości ich wykorzystania jako czynników poprawiających funkcjonowanie organizmu i skóry. Jacek Wilczak Biosurfaktanty do zastosowań kosmetycznych. Agata Jurek-Iwińska, Beata W.Domagalska

Kup
Zdjęcie książki

COSMETOLOGY TODAY: PATENTS AND INVENTIONS (1/2012)

Katarzyna Pytkowska, Katarzyna Chyczewska, Karolina Leleń-Kamińska, Anna Ratz-Łyko,

Rozwój współczesnego przemysłu kosmetyków i chemii gospodarczej a literatura patentowa Katarzyna Pytkowska Część patentów zgłaszanych i przyznawanych w tym okresie była prostym zastrzeżeniem szczegółowych rozwiązań, opartych na znanych koncepcjach. Drugą grupę stanowiły patenty dotyczące rozwiązań wykorzystujących znane koncepcje, ale zmodyfi kowane zastosowaniem nowych surowców, otrzymywanych z wykorzystaniem rozwijającej się dynamicznie w tym okresie przemysłowej syntezy chemicznej. Trzecia grupa to patenty zastrzegające rozwiązania związane z przejściem od małej skali produkcji do skali przemysłowej i szerokiej dystrybucji produktu fi nalnego. Czwarta grupa, to patenty zastrzegające nowe rozwiązania recepturowe, związane z wprowadzaniem do użytku nowych, nieznanych wcześniej składników. Preparaty i urządzenia do pielęgnacji i upiększania włosów Katarzyna Chyczewska, Karolina Leleń-Kamińska Celem pracy było zaprezentowanie najnowszych patentów, dotyczących preparatów i urządzeń do pielęgnacji i upiększania włosów. Najczęściej autorzy patentów prezentują pojedyncze składniki lub ich mieszaniny, które albo są stosowane w celu poprawy kondycji czy regeneracji włosów, albo mają przeciwdziałać łysieniu. Wyraźny jest trend związany z usprawnieniem (ułatwieniem, przyspieszeniem) procesu stosowania kosmetyków do farbowania i stylizacji włosów. Składniki aktywne pochodzenia biotechnologicznego w kosmetykach anti-age Anna Ratz-Łyko Poszukiwanie nowych, alternatywnych dla syntezy chemicznej źródeł składników aktywnych kosmetyków anti-age jest we współczesnej chemii kosmetycznej coraz powszechniejsze. Obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie procesami biotechnologicznymi, które wykorzystując mikroorganizmy pozwalają na otrzymanie m.in. enzymów naprawczych DNA, ekstraktów drożdżowych i bakteryjnych oraz produktów fermentacji drobnoustrojów, charakteryzujących się w badaniach in vitro i in vivo wysoką aktywnością przeciwstarzeniową.

Kup
Zdjęcie książki

COSMETOLOGY TODAY 4/2012

Jacek Wilczak, Norbert Obarski, Anna Graszkiewicz, Krzysztof Kasiura , Mirosław Mojski, Mirosław Rewekant, Izabela Tyranowicz, Jacek Kondratowicz, Ewelina Ciesielka, Jacek Kondratowicz, Krzysztof Kasiura

Jacek Wilczak Niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania ß-karotenu jako składnika suplementów diety Dangers of using β-carotene as a dietary supplement ingredient Norbert Obarski, Anna Graszkiewicz, Krzysztof Kasiura , Mirosław Mojski Oznaczanie wybranych związków zapachowych metodą RP-HPLC z detekcją spektrofotometryczną Analysis of selected fragrant substances by means of RP-HPLC method with spectrophotometric detection Mirosław Rewekant Efektywność emolientu w ocenie nowych parametrów. Effectiveness of emollients assessed with the aid of new parameters Izabela Tyranowicz, Jacek Kondratowicz Spożycie suplementów diety dostępnych w aptekach a bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta Consumption of dietary supplements available in pharmacies versus consumer health safety Ewelina Ciesielka, Jacek Kondratowicz Przegląd automatycznych systemów monitorowania czystości mikrobiologicznej surowców i produktów kosmetycznych Review of automatic systems designed for monitoring microbiological purity of raw materials and fi nal cosmetic products Norbert Obarski, Monika Koziara, Mirosław Mojski, Krzysztof Kasiura Oznaczanie zawartości pochodnych kwasu 4-hydroksybenzoesowego w kosmetykach Quantitative analysis of 4-hydroxybenzoic acid derivatives in cosmetic products

Kup
Zdjęcie książki

COSMETOLOGY TODAY 2/2012

Maria Klamczyńska, Irmina Zadrożna, Katarzyna Pytkowska, Agnieszka Kuna, Zbigniew Samochocki, Magdalena Niewczas, Sławomir Majewski, Anna Herman, Ilona Osińska, Kamila Padlewska, Magdalena Ciupińska, Katarzyna Pytkowska, Jacek Arct, Władysław S. Brud, Iwona Konopacka-Brud

Maria Klamczyńska Postępowanie podologiczne w przypadku polineuropatii cukrzycowej Podological procedures in the case of diabetic polyneoropathy Ilona Osińska, Kamila Padlewska, Magdalena Ciupińska, Katarzyna Pytkowska, Jacek Arct „Kwas polimlekowy, własności i zastosowanie w medycynie estetycznej” Władysław S. Brud, Iwona Konopacka-Brud Bezpieczeństwo kompozycji zapachowych w kosmetykach Safety of fragrance composition in cosmetic products Anna Herman Zastosowanie produktów pszczelich w kosmetologii Application of bee-products in cosmetology Zbigniew Samochocki, Magdalena Niewczas, Sławomir Majewski Wiedza kosmetyczek o ubocznym działaniu miejscowo stosowanych glikokortykosteroidów Beauticians’ knowledge of side effects resulting from topical application of glucocorticosteroids Irmina Zadrożna, Katarzyna Pytkowska, Agnieszka Kuna Wpływ rodzaju pigmentów na siłę krycia w preparatach kosmetycznych- różach The effect of pigment on opacity of cosmetic products (rouge formulations)

Kup
Zdjęcie książki

COSMETOLOGY TODAY 1/2012

Agnieszka Krzyżanowska, Jacek Wilczak, Milena Nawrocka, Mariusz Wyleżoł, Eliza Pęszyńska, Mariusz Wyleżoł, Klaudia Koper, Małgorzata Gromek, Kazimierz Starowieyski, Ewa Sobolewska, Jacek Michalski,

Agnieszka Krzyżanowska, Kazimierz Starowieyski, Ewa Sobolewska, Jacek Michalski Porównawcza ocena wiedzy na temat otyłości i nadwagi wśród kobiet w wieku 16-19 i 20-39 lat na terenie Warszawy i okolic Comparative evaluation of obesity and overweight awareness among women aged 16-19 and 20-39 in the Warsaw area. Klaudia Koper, Małgorzata Gromek, Maria Klamczyńska Lipodystrofi a – defi nicja, etiopatogeneza, rodzaje i stopnie zaawansowania cellulitu Lipodystrophy – defi nition, etiopathogenesis, types and degrees of cellulite Klaudia Koper, Małgorzata Gromek, Maria Klamczyńska Ocena skuteczności wybranych preparatów antycellulitowych Effi cacy assessment of selected anti-cellulite formulations Jacek Wilczak Co to znaczy dieta idealna? What’s a perfect diet? Milena Nawrocka, Mariusz Wyleżoł Charakterystyka osób z nadmierną masą ciała korzystających z usług gabinetów kosmetycznych Distinctive features of overweight and obese individuals frequenting cosmetic parlours Eliza Pęszyńska, Mariusz Wyleżoł Częstość występowania nadwagi i otyłości wśród osób korzystających z usług gabinetów kosmetycznych The frequency of overweight and obesity among customers attending cosmetic parlours

Kup
Zdjęcie książki

COSMETOLOGY TODAY 3/2010

Norbert Domagała, Joanna Turek, Kamila Wasiluk,

Czy kosmetyki są toksyczne? Przegląd informacji dostępnych na portalach internetowych Norbert Domagała Are cosmetic products toxic? Review of reports available on the Web Norbert Domagała Prawdy i mity dotyczące własności parabenów Joanna Turek Parabens - Facts and Myths Joanna Turek Porównanie metod wybielania zębów – część 2 Kamila Wasiluk Comparison of tooth whitening methods – część 2 Kamila Wasiluk Znaki towarowe w prawie europejskim i amerykańskim Adriana Morganti European vs. US trademark lawAdriana Morganti Świat kosmetologii Nowości/News

Kup
Zdjęcie książki

COSMETOLOGY TODAY 2/2010

Beata W. Domagalska, Karolina Dobrzyńska, Krzysztof Staliński, Kamila Wasiluk,

Krokosz barwierski (Carthamus tinctorius) – zapomniana roślina kosmetyczna Beata W. Domagalska Safflower (Carthamus tinctorius) – forgotten cosmetic plant Beata W. Domagalska Prawdy i mity dotyczące właściwości silikonów – przegląd informacji dostępnych na portalach internetowych o profilu kosmetycznym Karolina Dobrzyńska Facts and myths about silicones properties – review of information available on websites dedicated to cosmetics Karolina Dobrzyńska Skarby ze śmietnika – przeciwutleniacze pochodzenia morskiego Krzysztof Staliński Treasures from the garbage – antioxidants of marine origin Krzysztof Staliński Porównanie metod wybielania zębów – część 1 Kamila Wasiluk Comparison of tooth whitening methods – part 1 Kamila Wasiluk Konferencje i targi/Conferences and Exhibitions Świat kosmetologii Nowości/News

Kup
Zdjęcie książki

COSMETOLOGY TODAY 1/2010

Kamila Padlewska, Stanisław Kruś, Jacek Arct, Paulina Stachowiak, Katarzyna Pytkowska, Karolina Laskowska-Macios,

Wpływ słońca na skórę – zmiany posłoneczne, przednowotworowe i nowotwory złośliwe skóry Kamila Padlewska Sunlight impact on the skin – post-exposure alterations, preneoplastic lesions and skin cancers Kamila Padlewska Kosmetyki promieniochronne a bezpieczeństwo ochrony przed UV...12 Stanisław Kruś, Jacek Arct Sunscreens – safety in protection against UV radiation Stanisław Kruś, Jacek Arct Plażowe preparaty ochronne w ofercie rynkowej Paulina Stachowiak, Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska Sunscreen labelling Paulina Stachowiak, Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska Efektywne mikroorganizmy – podstawy naukowe dla ich zastosowania w dermatologii i produkcji surowców kosmetycznych Karolina Laskowska-Macios Effective microorganisms – scientific background for their application in dermatology and production of cosmetic raw materials Karolina Laskowska-Macios Konferencje i targi/Conferences and Exhibitions Świat kosmetologii Z życia WSZKiPZ Nowości/News

Kup
Zdjęcie książki

COSMETOLOGY TODAY 3/2009

Michał Stepulak, Małgorzata Gromek, Sławomir Majewski, Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska, Maria Brzoskowska, Sergiusz Dzierzgowski, Marzena Jindra, Ewa Mroczek, Aleksandra Osia,

Wydarzenia/Events Sucha skóra – wpływ czynników zewnętrznych na stan skóry Michał Stepulak The dry skin – the epidermal barrier and the impact of exogenous factors on skin condition Michał Stepulak Sucha skóra a problemy dermatologiczne. Ocena przyczyn oraz czynników sprzyjających występowaniu suchej skóry Małgorzata Gromek, Sławomir Majewski The dry skin and dermatological problems. Evaluation of different factors contributing to skin dryness Małgorzata Gromek, Sławomir Majewski Kosmetyki do pielęgnacji skóry suchej Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska Dry skin care cosmetic products Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska Zastosowanie technik psychologicznych dla zwiększenia skuteczności przekazu reklamowego. Badania wpływu nastroju, autorytetu i konformizmu na skuteczność reklamy produktu kosmetycznego Maria Brzoskowska, Sergiusz Dzierzgowski, Marzena Jindra, Ewa Mroczek, Aleksandra Osia Application of psychological techniques for enhancement of the advertising effectiveness. Study on the influence of the mood state, authority and conformism on the effectiveness of the cosmetic product advertisement Maria Brzoskowska, Sergiusz Dzierzgowski, Marzena Jindra, Ewa Mroczek, Aleksandra Osia Kosmetologia na świecie: przegląd publikacji/ Cosmetology All Around The World: abstracts Konferencje i targi/Conferences and Exhibitions Nowości/News

Kup