KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Władze

portret członka zarządu

dr n. med. inż. Katarzyna Pytkowska

Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracownik i konsultant wielu firm kosmetycznych, w latach 1994-2009 pełniła funkcję konsultanta ds. kosmetyków do włosów w firmie Henkel Polska. W latach 1997-2010 współpracowała z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, prowadząc wykłady na specjalności Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków oraz na studiach podyplomowych Chemia kosmetyczna. Pełniła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kosmetologów. Wieloletni redaktor i członek zespołów redakcyjnych czasopism branżowych (Wiadomości PTK, Cosmetology Today, SOFW-Journal Edycja Polska). Od 2002 roku jest wykładowcą Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Współpracuje z litewskim centrum oceny jakości szkolnictwa wyższego (SKVC - Centre for Quality Assessment in Higher Education). Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych. Należy do grona twórców Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, obecnie pełni funkcję Rektora WSZKiPZ. Kontakt e-mail: k.pytkowska@wszkipz.pl

portret członka zarządu

Prorektor ds. Nauki prof. ndzw. dr inż. Jacek Arct

Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Studia i doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału. Współzałożyciel, profesor i wieloletni Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Specjalista w dziedzinie chemii kosmetyków. Wieloletni konsultant naukowy firmy Henkel Polska, redaktor naczelny Wiadomości PTK i SOFW-Journal (edycja polska), autor szeregu książek i kilkuset publikacji naukowych, patentów i wystąpień konferencyjnych z dziedziny chemii kosmetycznej. Współpracował z wieloma firmami kosmetycznymi: m.in.: Soraya, Dermika, DermaPharm, Unilever, Benckiser, Coty, Johnson&Johnson, Pierre Fabre, Doetsch&Grether, Lancaster, Bielenda. Od października 2014 prorektor WSZKiPZ ds. nauki. Kontakt e-mail: j.arct@wszkipz.pl

portret członka zarządu

prof. nadzw. dr inż. Sergiusz Dzierzgowski

Prorektor ds. studenckich WSZKiPZ

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie obronił pracę doktorską. Jego resume obejmuje roczny staż naukowy w Laboratorium Chemii Nieorganicznej ETH Zurych, a także funkcję adiunkta na Wydziale Chemicznym PW. Od 1990 do 1996 roku - a więc przez dwie kadencje - był Prodziekanem Wydziału Chemicznego ds. studenckich, zaś przez następne dwie - członkiem Senatu PW. Jest autorem 15 publikacji naukowych i 6 patentów. W jego dorobku znajdują się także publikacje z zakresu badania jakości funkcjonowania szkół oraz tłumaczenia (z języka angielskiego i rosyjskiego) podręczników naukowych na temat chemii metaloorganicznej, stereochemii i chemii polimerów. Od 2001 roku jest pracownikiem WSZKiPZ - od 2002 jako profesor i Prorektor uczelni. Prowadzi zajęcia praktyczne z informatyki. Kontakt e-mail: Sergiusz.dzierzgowski@gmail.com

portret członka zarządu

dr inż. Karolina Leleń-Kamińska

Dziekan Wydziału Kosmetologii WSZKiPZ

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (kierunek Biotechnologia, specjalność Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków). Jest autorką licznych artykułów w prasie branżowej, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych szeroko rozumianej kosmetologii. Należy do Polskiego Towarzystwa Kosmetologów. Jest adiunktem i Dziekanem Wydziału Kosmetologii w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. W latach 2009-2010 pełniła funkcję sekretarza Wydawnictw WSZKiPZ. W 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk o zdrowiu. Praca doktorska realizowana była na terenie WSZKiPZ przy współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Kontakt e-mail: karolina.lelen-kaminska@wszkipz.pl