KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Studia II stopnia

kosmetologia

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOSMETOLOGIĘ NA WSZKIPZ?

Ukończenie dwuletnich studiów magisterskich gwarantuje pracę w najprężniej rozwijającej się branży, w której roczne obroty sięgają ponad 12 mld zł. Pracodawcy, w tym duże firmy z branży kosmetycznej chętnie zatrudniają osoby z dyplomem WSZKiPZ, ponieważ mają pewność, że absolwent Uczelni jest doskonale przygotowany do wykonywanego zawodu.

Umiejętności i wiedza zdobyta podczas studiów ma przede wszystkim charakter praktyczny. Program studiów opracowano zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku, spełniając  przy tym standardy międzynarodowe.

Będziesz krok przed innymi! Korzystaj z najwyższych standardów jakości kształcenia

Ogromny nacisk kładziemy na dostosowanie formy i programu kształcenia do standardów i wymagań, jakie stawia rynek pracy. Studenci WSZKiPZ już podczas studiów zdobywają wiedzę i umiejętności, które inni będą nabywać dopiero w pracy.

Nowoczesne i komfortowe warunki nauki

Bardzo ważny punkt w programie praktycznego kształcenia zajmują zajęcia w laboratoriach chemii kosmetycznej i w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych gabinetach kosmetycznych.

Praktyczny wymiar zajęć

Studenci biorą czynny udział w zajęciach.  Ćwiczenia odbywają się w małych grupach pod okiem instruktora, który ocenia każdego studenta indywidualnie.

Elastyczny tryb nauki dostosowany do Twoich potrzeb

Prowadzimy studia licencjackie i magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Część zajęć teoretycznych prowadzona jest w trybie interaktywnych wykładów online, gdzie studenci maja możliwość na odległość aktywnie uczestniczyć w wykładach.

Będziesz studiował z najlepszymi

Gwarantujemy nowoczesny autorski pogram nauczania wdrażany przez naukowców światowej sławy i praktyków pełniących wysokie stanowiska w największych przedsiębiorstwach zarówno w kraju, jaki i za granicą.

Zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe

Zdobędziesz umiejętności zawodowe już na studiach, dzięki praktykom i stażom organizowanym przez uczelnię i instytucje, z którymi WSZKiPZ współpracuje.

Możliwość udziału w innowacyjnych badaniach naukowych

WSZKiPZ jest posiadaczem patentów naukowych z dziedziny kosmetologii oraz autorem wielu prac badawczych. Nasz ośrodek badawczo-dydaktyczny nieustannie inwestuje w rozwój nowych projektów naukowych i nasi studenci bardzo często przy nich współpracują. Jest to nie tylko wspaniała przygoda, ale i świetna pozycja w Twoim CV!

Uzyskasz dyplom najbardziej prestiżowej uczelni kosmetologicznej w Polsce

Nasi absolwenci są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami docenianymi w Polsce i za granicą. Wielu z nich rozwija swoje kariery w międzynarodowych firmach, albo z powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą!

Ścieżki kształcenia

Cechą wyróżniającą studia magisterskie (II stopnia) na kierunku kosmetologia w WSZKiPZ jest nowoczesny autorski program dający szeroki wybór ścieżki kariery. Oferujemy bogaty wachlarz przedmiotów specjalistycznych. Sam decydujesz, które przedmioty wybierasz! Możesz więc wybrać przedmioty układające się w określoną ścieżkę kształcenia. Program przewiduje dwie ścieżki: Kosmetologia estetyczna i Chemia kosmetyków.

Studenci realizujący przedmioty z poszczególnych ścieżek kształcenia uzyskują kompleksową wiedzę praktyczną i teoretyczną z danej specjalności dającą możliwość przystąpienia do pracy bez dodatkowego szkolenia.

Ponadto, studenci mogą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu podstaw medycyny, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, profilaktyki nadwagi i otyłości, zasad zdrowego trybu życia, psychologii, zarządzania, marketingu i prawa.

Zajęcia na studiach prowadzone są tradycyjną metodą nauczania (bezpośredni kontakt z prowadzącym – zajęcia kontaktowe) wspomaganą nauczaniem na odległość (E – LEARNING).

Studia magisterskie na kierunku Kosmetologia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (dziennym i zaocznym).

Kosmetologia estetyczna

Projektowanie zabiegu kosmetycznego

Kosmetologia estetyczna

Niekonwencjonalne techniki kosmetyczne

Techniki i zabiegi SPA

Projektowanie zabiegów SPA

Kosmetologia pielęgnacyjna ciała

Odnowa biologiczna

Specjalistyczne metody masażu i kinezjologia

Chemia kosmetyków

Surowce kosmetyczne

Receptura kosmetyku

Zaawansowana receptura kosmetyku

Technologia kosmetyku

Regulacje prawne w obrocie kosmetykami

Planowanie badań i ocena działania kosmetyków.

Kadra

Ucz się od najlepszych! Wielu wykładowców WSZKiPZ to pracownicy przemysłu kosmetycznego, dlatego studenci mają możliwość uczenia się od praktyków, tym samym już podczas studiów mogą współpracować ze swoimi przyszłymi pracodawcami. Nasi wykładowcy to wybitni specjaliści w dziedzinie kosmetologii, biotechnologii i chemii kosmetycznej. Zajęcia prowadzi kadra wywodząca się m. in.: z Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także praktycy z największych przedsiębiorstw kosmetycznych.

Program kształcenia

Program studiów uwzględnia wiedzę z zakresu kosmetologii oraz nauk medycznych. Szczególne zwracamy uwagę na:

 • Poznanie zasad projektowania profesjonalnego zabiegu kosmetycznego
 • Metodologię oceny kosmetyków
 • Ocenę skuteczności działania oraz bezpieczeństwa stosowania kosmetyków
 • Wiedzę o składnikach kosmetyków i mechanizmach ich działania
 • Profilaktykę anti-age
 • Profilaktykę chorób skóry, w tym także profilaktykę onkologiczną chorób skóry
 • Wiedzę z zakresu prowadzenia i propagowania zdrowego trybu życia
 • Poprawę komfortu życia starzejącej się części społeczeństwa

Ważnym elementem kształcenia na studiach II stopnia z kosmetologii są zajęcia laboratoryjne oraz ćwiczenia poświęcone praktycznym aspektom produkcji kosmetyków.

 

DZIĘKI STUDIOM NA WSZKiPZ ZDOBĘDZIESZ:

WIEDZĘ:

 • szczegółową znajomość o fizycznych i chemicznych podstawach nauk technicznych i przyrodniczych w zakresie niezbędnym do zrozumienia działania kosmetyków, zabiegów kosmetycznych, aparatury wykorzystywanej w gabinecie kosmetycznym i/lub podologicznym oraz aparatury wykorzystywanej do badania i oceny kosmetyków
 • z zakresu szczegółowej znajomości budowy i funkcji organizmu człowieka niezbędnej do rozumienia i świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych, w szczególności z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, fizjoterapii i fizjoprofilaktyki, podologii, masażu oraz odnowy biologicznej.
 • z zakresu szczegółowej metody oceny oraz objawów i przyczyn zaburzeń funkcjonowania i zmian chorobowych skóry i jej przydatków
 • o metodach oceny objawów i przyczyn dysfunkcji społecznych prowadzących do zmian wyglądu ciała ludzkiego oraz będących ich wynikiem, w zakresie niezbędnym do świadomego zlecania wykonania zabiegów kosmetycznych
 • o procesach psychospołecznych ważnych dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej w zakresie niezbędnym niezbędnym dla wykonywania zawodu kosmetologa oraz zlecania zabiegów bądź konsultacji przez specjalistów innych zawodów medycznych
 • o zasadach promocji zdrowia i zdrowego trybu życia rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka oraz rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek oraz grup społecznych
 • o funkcjonowaniu sprzętu i aparatury wykorzystywanej w gabinecie kosmetycznym i/lub podologicznym, aparatury wykorzystywanej do wytwarzania, badania i oceny kosmetyków oraz aparatury wykorzystywanej w zabiegach odnowy biologicznej i rehabilitacyjnych
 • o społecznych i ekonomicznogospodarczych uwarunkowaniach wykonywania działalności zawodowej kosmetologa oraz zasady obrotu kosmetykami na terenie
 • z zakresu szczegółowej zjaomości nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk, w szczególności wiedzę dotyczącą dyscyplin związanych bezpośrednio z kosmetologią
 • w stopniu zaawansowanym dot. terminologii nauk przyrodniczych w zakresie niezbędnym do rozumienia i świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych w szczególności z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, fizjoterapii i fizjoprofilaktyki, podologii, masażu oraz odnowy biologicznej , oceny stosowanych preparatów oraz kontaktów ze specjalistami innych zawodów medycznych i niemedycznych w tym związanych z produkcją kosmetyków
 • o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • o ogólnych zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kosmetologii

UMIEJĘTNOŚCI:

 • stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji
 • posługiwanie się zaawansowanym sprzętem i aparaturą stosowanymi do wykonywania zabiegów kosmetycznych i podstawowych zabiegów z zakresu odnowy biologicznej i fizjoterapii i/lub podologii, wytwarzania prostych form kosmetyków, oraz aparatury wykorzystywanej do badania i oceny kosmetyków
 • prezentowania i wyjaśniania problemów z zakresu kosmetologii w sposób dostosowany do przygotowania osób oraz grup docelowych
 • identyfikacji uwarunkowania kulturowego, religijnego i etnicznego problemów klienta gabinetu kosmetycznego i/lub podologicznego oraz kosmetologów jako grupy społecznej
 • sformułowania planu działań odpowiadających potrzebom klientów gabinetów kosmetycznych i/lub podologicznych
 • współdziałania w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie dyscyplin naukowych związanych z szeroko rozumianą kosmetologią, chemią kosmetyczną i naukami o kulturze fizycznej
 • Specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowia, profilaktyki przeciążeń związanych z wykonywaniem zawodu, dbałości o wygląd zewnętrzny oraz formę psycho-ruchową.
 • Samodzielnego modyfikowania i tworzenia różnych formy aktywności fizycznej w zależności od warunków środowiskowych i klimatycznych, w szczególności w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowia, profilaktyki przeciążeń związanych z wykonywaniem zawodu, dbałości o wygląd zewnętrzny oraz formę psycho-ruchową.
 • przygotowania pisemnego opracowania naukowego w języku polskim, opartego na oryginalnych lub poglądowych pracach naukowych lub wynikach badań własnych w zakresie szeroko rozumianej kosmetologii, chemii kosmetycznej oraz nauk o kulturze fizycznej
 • przygotowania wystąpień ustnych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie szeroko rozumianej kosmetologii i chemii kosmetycznej w tym wystąpień ustnych z wykorzystaniem technik multimedialnych
 • językowe w zakresie kosmetologii, oraz nauk przyrodniczych w zakresie niezbędnym do rozumienia i świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz kontaktów ze specjalistami innych zawodów medycznych i niemedycznych w tym związanych z produkcją kosmetyków, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową
 • przywództwo i przedsiębiorczość, umiejętność zorganizowania pracy zespołu
 • Określenie priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • rozwiązywanie złożonych problemów związane z wykonywaniem zawodu kosmetologa i/lub podologa
 • Dbanie o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników
 • Formułowanie opinii dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej
 • demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną w szczególności w zakresie profilaktyki przeciążeń psycho-fizycznych związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu oraz dbałości o estetykę wyglądu, zdrowie i samopoczucie własne.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia II stopnia kierunku Kosmetologia to unikatowy „edukacyjny produkt”, który pozwoli nie tylko zgłębić wiedzę z zakresu kosmetologii, ale również nauk medycznych i przyrodniczych. Absolwenci studiów magisterskich otrzymują doskonałe przygotowanie zarówno do pracy w swoim zawodzie, jak i do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Osoby kończące studia magisterskie będą:

 • Zajmować stanowiska menedżerskie w największych firmach z branży kosmetycznej
 • Współdziałać z lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry
 • Współpracować z dynamicznie rozwijającym się w Polsce przemysłem kosmetycznym w zakresie przeprowadzenia badań oceniających kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych
 • Uczestniczyć w procesie rejestracji nowych produktów kosmetycznych
 • Pracować w firmach dystrybuujących kosmetyki
 • Organizować i prowadzić własny gabinet kosmetyczny
 • Kierować zespołem kosmetologów w dużych salonach kosmetycznych
 • Pracować w firmach związanych z przemysłem kosmetycznym, jako pracownicy działów R&D (opracowanie nowych receptur kosmetyków, modyfikacja i optymalizacja istniejących produktów kosmetycznych, od etapu konceptu, po wdrożenie do produkcji), organizatorzy produkcji, szkoleniowcy, konsultanci marketingu i sprzedaży.
 • Pracować w szkolnictwie wyższym związanym z kosmetologią i pielęgnacją zdrowia
 • Kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

 

Zarządzenie Nr 1/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie w sprawie wysokości opłat za studia w roku akademickim 2019/2020

Opłaty za studia na rok akademicki 2019/2020!

Program studiów magisterskich

Program Studia II stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 Program Studia II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Tak się studiuje na WSZKIPZ

Ogromne znaczenie dla jakości kształcenia na kierunku Kosmetologia w WSZKiPZ ma jej baza dydaktyczna: nowoczesna, własna i profesjonalnie wyposażona. Budynki Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia są zlokalizowane blisko siebie, na warszawskiej Starówce. Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, gabinetach oraz salach wykładowych z wyposażeniem multimedialnym (rzutniki, komputery, tablice interaktywne). Studenci mają do dyspozycji również dobrze wyposażone, nowoczesne sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu.

Za pośrednictwem portalu internetowego, społeczność akademicka naszej Uczelni otrzymuje informacje o aktualnych wydarzeniach, planach zajęć, prowadzonych przedmiotach, wymianach zagranicznych, ofertach praktyk i pracy dla studentów.

Uczelnia posiada bibliotekę, czytelnię oraz własne wydawnictwo. Zbiory fachowej literatury obejmują niemal 4 tys. książek. Uczelnia prenumeruje także czasopisma specjalistyczne: „SOFW Journal”, „Euro Cosmetics”, „Journal of Cosmetology”, „Dermatologia Estetyczna”, „Cosmetics and Toiletries”, „Wiadomości Polskiego Towarzystwa Kosmetologów” oraz „Soap Perfumery & Cosmetics”. W czytelni dostępne są także tytuły: „Salon i Elegancja”, „Kosmetyka i Kosmetologia”, „Beauty Forum”, „Nowości w Kosmetyce”, „Estetyka”, „Rynek Chemiczny”, a także LNE&Spa oraz Gabi. Istnieje tu także dostęp online do baz: ELSEVIER, SPRINGER oraz EBSCO PUBLISHING.

W budynku głównym Uczelni znajduję się bufet.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz kontaktowy
 2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Dane do dokonania opłaty rekrutacyjnej znajdziesz tutaj
 3. Skompletuj następujące dokumenty:
 4. > kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu). świadectwa dojrzałości wydane za granicą muszą: uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju ich wydania, być opatrzone apostille lub poddane legalizacji, być przetłumaczone na język polski najlepiej przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczpospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

  > kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów) Dyplom uzyskany poza granicami RP musi: - uprawniać do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniać do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji. - być przetłumaczone na język polski najlepiej przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczpospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

  > Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wykaz placówek, gdzie badania są realizowane bezpłatnie znajdziesz na stronie http://mwomp.pl)

  > Skierowanie do odbioru w sekretariacie WSZKiPZ

  > 2 zdjęcia legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm)

  > Kserokopia dowodu osobistego

  > kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej

  > kwestionariusz osobowy – podanie o przyjęciu na studia

  > orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

  > Umowa o warunkach prowadzenia kształcenia i odpłatności za studia

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  > dokument poświadczający znajomość języka polskiego

  > kserokopię paszportu oraz ważnej wizy lub karty pobytu – oryginał do wglądu

  > kserokopię ważnego ubezpieczenia np. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia – oryginał do wglądu

 5. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekturacji
 6. > Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w białej teczce.

Biuro rekrutacji

Telefon: 606 421 283

E-mail: rekrutacja@wszkipz.pl

Adres: Drawska 27 (lok. 3), Warszawa 02-202

Aplikuj teraz