KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Wprowadzenie do produkcji i technologii kosmetyków

Kod kursu: A15 Ilość punktów: 3

Moduł wprowadzający do technologii wytwarzania kosmetyków. Polecany zwłaszcza osobom bez wykształcenia politechnicznego. Obejmuje ogólne zasady planowania technologii, omawia zasady i problemy przy powiększaniu skali produkcji oraz ogólną filozofię tworzenia kosmetyków. Zajęcia prowadzą praktycy związani z przemysłem kosmetycznym.

Forma: EL

Koordynator modułu: mgr Magdalena Dzienisik

Prowadzący: mgr Magdalena Dzienisik, mgr inż. Barbara Kugiel – Rachwalska

Cena: 260 zł

Punkty ECTS: 3