KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Mikrobiologia podologiczna w praktyce

Kod kursu: P2 Ilość punktów: 3

Praktyczne zapoznanie się z zasadami pracy w laboratorium mikrobiologicznym oraz nauka technik wykorzystywanych w mikrobiologii podologicznej. Wskazana wcześniejsza znajomość zagadnień teoretycznych np. na bazie modułu P1.

Forma: BL

Koordynator modułu: prof. nadzw. dr hab.inż. Anna Herman

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab.inż. Anna Herman

Cena: 390 zł

Punkty ECTS: 3