KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Surowce i formy kosmetyczne praktycznie: zawiesiny

Kod kursu: A10 Ilość punktów: 5

Laboratorium form kosmetycznych. Praktyczna nauka wytwarzania nowoczesnych zawiesin kosmetycznych. Peelingi myjące i emulsyjne, zawiesinowe kosmetyki kolorowe i in. Słuchacze pracują w nowocześnie wyposażonych laboratoriach chemii kosmetycznej, indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Wskazana wcześniejsza znajomość zagadnień teoretycznych np. na bazie modułu A4 i A6.

Forma: BL

Koordynator modułu: dr inż. Beata Domaglaska

Prowadzący: dr inż. Beata W. Domaglaska, dr inż. Karolina Leleń-Kamińska

Cena: 800 zł

Punkty ECTS: 5