KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Kadra

Nasi wykładowcy to wybitni specjaliści w dziedzinie kosmetologii, biotechnologii i chemii kosmetycznej. Zajęcia prowadzi kadra wywodząca się m. in.: z Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także praktycy z największych przedsiębiorstw kosmetycznych.

Portret osoby

dr n. med. inż. Katarzyna Pytkowska

Rektor WSZKiPZ

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracownik i konsultant wielu firm kosmetycznych, w latach 1994-2009 pełniła funkcję konsultanta ds. kosmetyków do włosów w firmie Henkel Polska. W latach 1997-2010 współpracowała z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, prowadząc wykłady na specjalności Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków oraz na studiach podyplomowych Chemia kosmetyczna. Pełniła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kosmetologów. Wieloletni redaktor i członek zespołów redakcyjnych czasopism branżowych (Wiadomości PTK, Cosmetology Today, SOFW-Journal Edycja Polska). Od 2002 roku jest wykładowcą Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Współpracuje z litewskim centrum oceny jakości szkolnictwa wyższego (SKVC – Centre for Quality Assessment in Higher Education). Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych. Należy do grona twórców Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, obecnie pełni funkcję Rektora WSZKiPZ.

k.pytkowska@wszkipz.pl

Portret osoby

prof. nadzw. dr inż. Jacek Arct

Prorektor ds. nauki WSZKiPZ

Studia i doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału. Współzałożyciel, profesor i wieloletni Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Specjalista w dziedzinie chemii kosmetyków. Wieloletni konsultant naukowy firmy Henkel Polska, redaktor naczelny Wiadomości PTK i SOFW-Journal (edycja polska), autor szeregu książek i kilkuset publikacji naukowych, patentów i wystąpień konferencyjnych z dziedziny chemii kosmetycznej. Współpracował z wieloma firmami kosmetycznymi: m.in.: Soraya, Dermika, DermaPharm, Unilever, Benckiser, Coty, Johnson&Johnson, Pierre Fabre, Doetsch&Grether, Lancaster, Bielenda. Od października 2014 prorektor WSZKiPZ ds. nauki.

j.arct@wszkipz.pl

Portret osoby

dr inż. Karolina Leleń-Kamińska

Dziekan Wydziału Kosmetologii WSZKiPZ

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (kierunek Biotechnologia, specjalność Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków). Jest autorką licznych artykułów w prasie branżowej, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych szeroko rozumianej kosmetologii.

Należy do Polskiego Towarzystwa Kosmetologów. Jest adiunktem i Dziekanem Wydziału Kosmetologii w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. W latach 2009-2010 pełniła funkcję sekretarza Wydawnictw WSZKiPZ.

W 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk o zdrowiu. Praca doktorska realizowana była na terenie WSZKiPZ przy współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

karolina.lelen-kaminska@wszkipz.pl

Portret osoby

prof. nadzw. dr inż. Władysław Brud

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W latach 1962-1967 był pracownikiem naukowym Instytutu Chemii Ogólnej, gdzie obronił również pracę doktorską. Od 1968 do 2009 roku pełnił kierownicze stanowiska w FSZ „Pollena-Aroma”, którą kierował jako Dyrektor Naczelny od 1985 do 2009 roku, a obecnie pełni funkcję doradcy zarządu. Jest członkiem władz Międzynarodowej Federacji Handlu Olejkami Eterycznymi i Aromatami (IFEAT) oraz wielu innych, polskich i zagranicznych towarzystw. Współautor czterech książek, podręcznika, ponad 300 opublikowanych referatów i artykułów. Posiada ponad 100 patentów i wzorów użytkowych. Od 2002 roku jest profesorem WSZKiPZ, gdzie prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne z perfumerii.

Portret osoby

prof. nadzw. dr n. med. Magdalena Ciupińska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację z dermatologii i wenerologii i z organizacji ochrony zdrowia. Doktorat obroniła w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Odbyła szkolenie z zakresu zarządzania i ekonomiki służby zdrowia we Francji. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Przychodni Konsultacyjnej przy Stołecznym Szpitalu Dermatologicznym im. św. Łazarza w Warszawie, a obecnie jest koordynatorem ds. dermatologii w SPZOZ Wola-Śródmieście. Zajmuje się dermatologią zabiegową, wideodermatoskopią i kapilaroskopią. Od wielu lat działa w Zarządzie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jest autorką ponad 100 publikacji i doniesień na zjazdach dermatologicznych i kosmetycznych oraz współautorką 2 podręczników dla kosmetyczek. W WSZKiPZ początkowo była kierownikiem pionu kosmetycznego, a następnie medycznego. Od 2000 roku jest profesorem tej Uczelni; prowadzi wykłady i seminaria z dermatologii ogólnej i kosmetyki lekarskiej.

Portret osoby

dr inż. Beata W. Domagalska, adiunkt WSZKiPZ, Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia podyplomowego i LLL

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i dwukrotna stypendystka MEN za osiągnięcia badawcze oraz w nauce. W 2000 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych, a przez kolejne 7 lat była pracownikiem naukowo – dydaktycznym na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej. Dziekan Wydziału dwukrotnie przyznał jej nagrodę za osiągnięcia naukowe. W zakresie jej zainteresowań leżą: proces solubilizacji związków aktywnych (składników kosmetyków, leków i herbicydów) w roztworach micelarnych oraz mikroemulsjach, zagadnienia związane z otrzymywaniem i trwałością formulacji kosmetycznych i farmaceutycznych (w szczególności emulsji), a także synteza i badania właściwości fizykochemicznych surfaktantów. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji wiedzy wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi prezentacje w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki: „Chemia dla urody”, „Kosmetyki spod ręki” czy „Dekalog aromaterapii” i inne. Jest współautorką 27 publikacji w czasopismach naukowych, jednego zgłoszenia patentowego oraz 19 komunikatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. 

beata.domagalska@wszkipz.pl

Portret osoby

prof. nadzw. dr hab. inż. Anna Herman, Pełnomocnik Rektora ds. Nauki

Absolwentka Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W 2009 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Zakładzie Neuroendokrynologii Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN, a w 2015 roku habilitacyjną na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła także studia podyplomowe Chemia Kosmetyczna prowadzone przez WSZKiPZ. Jest autorką/współautorką 29 publikacji w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, jednego zgłoszenia patentowego, 2 rozdziałów w monografii oraz 30 komunikatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W WSZKiPZ prowadzi m.in. wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z Endokrynologii, Bakteriologii i mikologii oraz Biochemii. Ponadto, pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Nauki.

anna.herman@wszkipz.pl

Portret osoby

prof. dr hab. n. biol. Magdalena Klink

Absolwenta kierunku Mikrobiologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. W 1994 obroniła pracę doktorską, a w 2005 habilitacyjną na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła roczny staż podoktorski w College of Natural Sciences Chungnam National University, Taejeon, Republic of Korea. Od 2004 roku pracuje w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, obecnie na stanowisku profesora mianowanego i pełni funkcję kierownika Pracowni Immunologii Doświadczalnej. Była kierownikiem kilku projektów badawczych finansowanych przez KBN i MNiSW oraz wykonawcą projetu POIG. Otrzymała nagrody za prace badawcze w tym Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego i Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Ukończyła kursy dotyczące zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacją wyników badań. Wypromowała dwóch doktorów. Jest autorem 50 publikacji w czasopismach naukowych i edytorem jednej monografii. Od kilku lat pełni funkcje redaktora w czasopiśmie Mediators of Inflammation. W 2017 roku uzyskała tytuł profesora nauk medycznych. W WSZKiPZ prowadzi wykłady z biologii z genetyką.

magdalena.klink@wszkipz.pl

Portret osoby

mgr inż. Magdalena Krulikowska

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odbyła dwuletni staż naukowy w Laboratorium Procesów Technologicznych PW, gdzie brała udział w badaniach nad poszukiwaniem nowych leków przeciwgruźliczych. Tematem jej pracy doktorskiej są zagadnienia związane z biodostępnością dermalną substancji czynnych. Na Uczelni prowadzi zajęcia na studiach I oraz II stopnia specjalizując się w zajęciach laboratoryjnych z zakresu chemii kosmetycznej i recepturowania kosmetyków. Jest autorką publikacji w czasopismach naukowych oraz branżowych. W przemyśle reprezentuje firmę Henkel Polska jako konsultant naukowy pracując w dziale R&D Beauty Care na stanowisku Regulatory Affairs & Sustainability. 

 magdalena.krulikowska@wszkipz.pl

Portret osoby

prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski

Absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie; specjalistą dermatologii, wenerologii i alergologii II stopnia. Przez 7 lat piastował stanowisko Rektora WSZKiPZ. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie; specjalistą dermatologii, wenerologii i alergologii II stopnia. Tytuł naukowy profesora zdobył w 1993r; jest także profesorem zwyczajnym Akademii Medycznej. Odbył liczne wyjazdy w ramach stypendiów naukowych, a w tym: International Centre for Dermatological Research (CIRD), Sophia Antipolis, Francja; Klinika Dermatologiczna Uniwersytetu w Monachium oraz Instytut Immunologii Uniwersytetu w Monachium (Stypendium Humboldta), Unite des Papillomavirus, Instytut Pasteura w Paryżu (jako visiting professor) oraz stypendium Centre National de la Recherche Scientifique.

Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Kliniki Dermatologii i Wenerologii Instytutu Wenerologii (następnie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Katedry Dermatologii i Wenerologii. Jest Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w WUM. Pełni szereg funkcji: członka korespondenta PAN, z-cy przewodniczącego Wydziału VI Nauk Medycznych PAN, prezesa Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV, członka Zarządu European Society of Dermatological Research oraz konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Zasiada także w Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia oraz komitetach redakcyjnych kilkunastu czasopism naukowych – krajowych i zagranicznych. Od lat aktywnie angażuje się w organizację badań naukowych. Pełnił funkcję koordynatora badań przeprowadzanych w Polsce w ramach europejskiego projektu EPIDERM. Był kierownikiem oraz głównym wykonawcą międzynarodowych grantów europejskich – „Copernicus”, 4 grantów KBN oraz grantu zamawianego KBN. Koordynował także program współpracy (od strony polskiej) z Unite des Papillomavirus Instytutu Pasteura w Paryżu.

Był opiekunem w 4 przewodach habilitacyjnych (dwie osoby uzyskały tytuł profesora), a promotorem – w 20 przewodach doktorskich (4 z wyróżnieniem). Jest autorem lub współautorem 350 artykułów i rozdziałów oraz 400 wydrukowanych komunikatów zjazdowych. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, a w tym: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006r.), Nagrodę Wydziału Nauk Medycznych PAN (1998 r.), Międzynarodową Nagrodę Naukową w Dziedzinie Dermatologii i Wenerologii im. Emanuele Stablum (1992). Był także wielokrotnie nagradzany przez Ministra Zdrowia i Rektora AM w Warszawie.

Portret osoby

prof. dr hab. Mirosław Mojski

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie bronił także pracę doktorską, a następnie – habilitacyjną. Po dzień dzisiejszy jest jej pracownikiem. Był Prodziekanem, a następnie Dziekanem Wydziału Chemicznego PW. Od 1996 roku pełnił funkcje Prorektora ds. ogólnych PW, a od 1999 – Prorektora ds. Studiów i Studentów. Otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień; w tym nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jest autorem 57 publikacji w czasopismach naukowych, 4 prac przeglądowych i jednej monografii. W WSZKiPZ prowadzi wykłady z chemii analitycznej.

miroslaw.mojski@wszkipz.pl

Portret osoby

prof. nadzw. dr n. med. Kamila Padlewska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie obroniła również pracę doktorską. Posiada specjalizację I i II stopnia z dermatologii-wenerologii, uzyskaną w Klinice Dermatologicznej AM w Warszawie. Jest wielokrotną stypendystką rządu francuskiego (Instytut Pasteura, Paryż). Od 2004r. pełni funkcję kierownika Laboratorium Badań Kosmetyków IZIS. Zasiada w zarządzie Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL oraz Polskiego Towarzystwa Mezoterapii. Należy do Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych, Polskiego Towarzystwa Kosmetologicznego, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Fundacji Medycyny Estetycznej. Napisała szereg materiałów, opracowań, doniesień zjazdowych z zakresu dermatologii i kosmetologii. Specjalizuje się we wszystkich zabiegach z zakresu dermatologii estetycznej (wypełniacze, Botox, Sculptra, pilingi, mezoterapia) i laserowej. Jest wykładowcą i profesorem Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych SPA & wellness.

kamila.padlewska@wszkipz.pl

Portret osoby

prof. ndzw. dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Profesor nadzwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pracownik naukowo dydaktyczny w Katedrze i Klinice Dermatologicznej WUM. Jest specjalistą dermatologiem-wenerologiem i alergologiem. Napisał (jako autor lub współautor) dziewięćdziesiąt publikacji, dotyczących głównie chorób alergicznych skóry.

Portret osoby

mgr Grażyna Skalec

Ekspert ds. pielęgnacji ciała, odnowy biologicznej, wellness i Spa. Prekursor specjalistycznych szkoleń z zakresu pielęgnacji ciała w Polsce. Jako szkoleniowiec firmy Thalgo oraz menedżer firmowego Instytutu Thalgo, wprowadziła nowe standardy w szkoleniach i zabiegach na ciało. Opracowała wiele zabiegów oraz stworzyła firmowe masaże dla Laboratorium Kosmetycznego Norel dr Wilsz. Obecnie prowadzi szkolenia i doradztwo dla salonów, ośrodków Spa i firm kosmetycznych.
Właścicielka Centrum Kosmetologii Estetycznej Beauty&Wellness w Warszawie. Od 2006 roku koordynator specjalizacji SPA & Wellness w WSZKiPZ oraz absolwentka dwuletnich, uzupełniających studiów magisterskich o specjalizacji Psychologia w zarządzaniu w WSZiP. 

 grazyna.skalec@wszkipz.pl

Portret osoby

dr n ekon. lek. med. Dorota Małgorzata Wydro

Lekarz medycyny, wykładowca, dziennikarz, tłumacz – ukończyła z wyróżnieniami Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie (1984), Technical Carrier Institute w Nowym Jorku (1989), Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej w SGH (2006), Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej PTL (2008), studia doktoranckie w Akademii Koźmińskiego – kierunek – Zarządzanie.

Tytuł dr. n. ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – 2013. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Outsourcing w publicznych zakładach opieki zdrowotnej”.

Specjalista II-go stopnia z patomorfologii. Staże zawodowe odbyte w Szwajcarii i Szwecji.

Zastępca dyrektora ds. Naukowych w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej PTL. Od 2007 roku – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej PTL i redaktor naczelna oraz wydawca „Academy of Aestehtic and Anti-Aging Medicine” – oficjalnego czasopisma PTMEiAA PTL.

dorota.wydro@wszkipz.pl

Portret osoby

dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

Kieruje Kliniką Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. W latach 2010 – 2012 pełnił funkcję przedstawiciela Europy do Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO).

 wylezolmariusz@gmail.com

Portret osoby

dr inż. Iwona Białas

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (kierunek: Technologia Chemiczna, specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków).
Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.
Skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania kosmetyków to nadrzędne aspekty jej zainteresowań zawodowych, które zaowocowały rozprawą doktorską z zakresu modelowania QSAR zdolności przeznaskórkowej penetracji barwników do włosów.
Od 2013 roku safety assessor i właściciel firmy CosmetoSAFE Consulting. Ukończyła kurs z oceny bezpieczeństwa organizowany przez brukselski Vrije Universiteit; uczestniczy także w szkoleniach organizowanych przez niemieckie DGK (German Society for Scientific and Applied Cosmetics) oraz IKW (German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association).
Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Portret osoby

mgr Agata Boroń-Cegiełkowska

Absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: chemia analityczna), studiów podyplomowych Chemia Kosmetyczna Politechniki Warszawskiej. Ukończyła „Safety Assessment of Cosmetic in the EU Training Course” organizowany przez Dept. of Toxicology, Dermato-Cosmetology and Pharmacognosy, Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
Od początku kariery zawodowej związana z przemysłem farmaceutycznym oraz kosmetycznym. Swoje doświadczenie zdobywała w takich firmach, jak: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., L’oreal . Obecnie zatrudniona w laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. 

 agata.cegielkowska@wszkipz.pl

Portret osoby

dr n. med. Zygmunt Bronz

Portret osoby

dr Rafał Cegłowski

W listopadzie 2014 roku ukończył studia doktoranckie z dziedziny nauk ekonomicznych na Uniwersytecie York w Stanach Zjednoczonych. Absolwent dwóch kierunków studiów magisterskich Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (magister zarządzania i marketingu), Wydziału Biznesu Międzynarodowego i Integracji Europejskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Informatycznej (magister ekonomii), a także studiów podyplomowych z dziedziny przedsiębiorczości na Uniwersytecie Warszawskim. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Szkół LOGOS w Warszawie. Autor 7 publikacji naukowych z dziedziny ekonomii, przedsiębiorczości, funduszy europejskich, a także turystyki. Prowadzi zajęcia z dziedziny prawa i ekonomii.

 rafal_ceglowski@onet.eu

Portret osoby

dr n.chem. Małgorzata Chełkowska

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, chemik kosmetolog. Praca doktorska z zakresu chemii kosmetycznej dotycząca przenikania związków biologicznie czynnych w układach modelowych. Wieloletni praktyk, pracownik renomowanych firm z branży kosmetycznej. Safety Assessor produktów kosmetycznych, członek eksperckich grup roboczych Związku Przemysłu Kosmetycznego. Wykładowca, autor wielu wystąpień i publikacji naukowych. Współtwórczyni marki kosmetycznej YONELLE i marki kosmetyków profesjonalnych YONELLE MEDESTHETIC.

malgorzata.chelkowska@wszkipz.pl 

Portret osoby

mgr inż. Katarzyna Chyczewska

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, specjalizacja Biotechnologia Leków. Autorka i współautorka publikacji do czasopisma Cosmetology Today oraz jej dodatków. W WSZKIPZ prowadzi zajęcia laboratoryjne na studiach I i II stopnia. Obecnie pracuje jako technolog w firmie kosmetycznej Świt SI w Warszawie. 

 katarzyna.chyczewska@wszkipz.pl

Portret osoby

mgr Agnieszka Cieplińska

Portret osoby

prof. ndzw. dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej (specjalność: chemia i technologia organiczna), gdzie obronił również pracę doktorską. Pracę habilitacyjną bronił na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2005 roku jest profesorem w WSZKiPZ w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z towaroznawstwa przemysłowego i towaroznawstwa opakowań. Pracuje na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie pełni funkcję prodziekana Wydziału Towaroznawstwa i kierownika Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego. Od wielu lat piastuje stanowisko sekretarza poznańskiego oddziału Komisji Nauk Towaroznawczych PAN. 

 ryszard.cierpiszewski@wszkipz.pl

Portret osoby

Małgorzata Ekert

Kreator i Międzynarodowy Sędzia Stylizacji Paznokci. Od ponad 20stu lat prowadzi działalność w branży nail design. Od 10lat wyłączny, autoryzowany dystrybutor CREATIVE NAIL DESIGN na Polskę. 
Właściciel firmy EKERT NAILS oraz EKERT BEAUTY & SPA. Na stałe współpracuje z prasą, telewizją oraz znanymi projektantami poprzez udział w kreowaniu wizerunku nie tylko polskich gwiazd. 
W dążeniu do doskonałości- uczestniczy w corocznych kursach organizowanych w USA w celu podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy. Wybitny pedagog, specjalista w dziedzinie stylizacji paznokci. 
Wykładowca – prowadzi pełny zakres szkoleń stylizacji paznokci w autorskiej szkole CREATIVE ACADEMY. Uczestniczy w komisjach sędziowskich na mistrzostwach NAIL DESIGN. Od 5lat sponsor i współorganizator mistrzostw Manicure Hybrydowego Black & White. 

Portret osoby

dr hab. inż. Wojciech Fabianowski

Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (1973 r.), doktorat (1984 r. – charakteryzowanie kopolimerów PP-g-PS) i praca habilitacyjna (2000 r. – cienkie warstwy w elektronice) obronione również na Wydziale Chemicznym PW. Poza pracą w Wydziale Chemicznym PW w latach 2000-2008 pracował w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.

Prowadzone wykłady:
• Chemia Fizyczna Polimerów (Wydział Chemiczny PW)
• Modyfikacja Polimerów (Wydział Chemiczny PW)
• Zastosowanie polimerów w materiałach wysokoenergetycznych (Wydział Chemiczny PW)
• Chemia Organiczna (WSZKiPZ)
• Biochemia (WSZKiPZ)

W latach 1986-1989 i 1991-1992 pracował w Lehigh University (Bethlehem, PA, USA), zajmując się monowarstwami, multiwarstwami, materiałami elektronicznymi.

Portret osoby

Ewa Ferenc

Portret osoby

mgr inż. Agata Flis-Latoszyńska

Portret osoby

dr inż. Alvin Gajadhur

Doktor nauk chemicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej: Wydziału Chemicznego – kierunek Technologia Chemiczna oraz Wydziału Inżynierii Produkcji – kierunek Zarządzanie i Marketing. Od 2002 roku rzecznik prasowy Inspekcji Transportu Drogowego. Był również doradcą ds. public relations Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Od wielu lat prowadzi wykłady na wyższych uczelniach z zakresu transportu drogowego, marketingu i public relations. Współprowadzi dwa cykliczne programy o bezpieczeństwie na drogach: „Bez trzymanki” na portalu gazeta.pl i „Szkoła Przetrwania” w TVP Warszawa. 

 algaj@wp.pl

Portret osoby

mgr Renata Anna Godlewska

Mistrzyni Polski w Makijażu Profesjonalnym. Tytuł zdobyła zajmując I miejsce podczas Mistrzostw Makijażu MAKE-UP IX Finał Polski pt.: „Karnawał w Rio” w 2010 roku, otrzymując jednocześnie kwalifikację do Mistrzostw Świata w Makijażu Profesjonalnym w Dusseldorfie w 2011 roku.

Absolwentka studiów magisterskich o kierunku Psychologia Społeczna na SWPS oraz Podyplomowych Studiów Nowoczesnej Promocji na SGH. Dyplomowany MISTRZ w zawodzie Wizażystka/Stylistka (egzamin państwowy złożony przed Lubelską Izbą Rzemieślniczą 2014r.).

Dyrektor Niepublicznego Liceum Plastycznego FASHION SHOW SCHOOL w Warszawie. Współtwórca magazynu dla wizażystów „MAKE-UP trendy”. Vice przewodnicząca komisji egzaminacyjnej w zawodzie wizażystka/stylistka w Warszawskiej Izbie Rzemieślniczej oraz członek komisji w Lubelskiej Izbie Rzemieślniczej. Wielokrotna finalistka, a obecnie jurorka ogólnopolskich mistrzostw makijażu. Opiekun studentek – uczestniczek międzyszkolnych mistrzostw makijażu z wieloma sukcesami na koncie. Autorka artykułów i publikacji z zakresu makijażu oraz psychologicznych aspektów wizerunku. Autorka programu podyplomowych studiów „Nowoczesny Wizaż i Pielęgnacja”. Prelegentka kongresów i konferencji branżowych. Wieloletni wykładowca. Członek Rady Fundacji MODELS CLUB.

Specjalizuje się w makijażu ślubnym oraz artystycznym ze szczególnym uwzględnieniem makijażu biżuteryjnego. Współpracuje z agencjami eventowymi, reklamowymi i fotograficznymi zajmując się oprawą artystyczną sesji zdjęciowych, pokazów mody oraz targów w zakresie makijażu tradycyjnego i artystycznego.

Prywatnie: poprawna optymistka, pasjonatka rozwoju osobistego, szczęśliwa kobieta.

Portret osoby

mgr Jacek Hernik

Fizjoterapeuta, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego; związany z fizjoterapią kosmetologiczną; wykładowca w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, odpowiedzialny również za nauczanie masażu klasycznego; wieloletni pracownik i główny specjalista ds. fizjoterapii i masażu Policealnej Szkoły Kosmetyki, Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Warszawie; twórca programów kursów masażu klasycznego i wieloletni praktyk w zakresie nauczania masażu; związany z fizjoterapią sportową, wieloletni współpracownik w zakresie odnowy biologicznej Polskiego Związku Koszykówki.

Portret osoby

Justyna Jandzio

Portret osoby

mgr Teresa Jastrzębska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Pedagogika Ogólna oraz studiów podyplomowych Wiedza o kosmetykach i suplementach diety w WSZKiPZ. Dyplomowana kosmetyczka. Prowadzi ćwiczenia z Kosmetologii Pielęgnacyjnej w WSZKiPZ. Pedagog i nauczyciel przedmiotów zawodowych w Policealnej Szkole Kosmetyki, Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Warszawie. Egzaminator przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie technik usług kosmetycznych.

Portret osoby

mgr inż. Agata Jurek-Iwińska

Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków). W ramach programu stypendialnego wykonuje w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia pracę doktorską, której tematem są zagadnienia związane z wpływem biosurfaktantów (środków powierzchniowo czynnych pochodzenia mikrobiologicznego) na potencjał drażniący anionowych spc. Na Uczelni prowadzi zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: receptury kosmetyczne, surowce i fizykochemia form kosmetycznych, kosmetykologia oraz pielęgnacja i upiększanie włosów, a także opiekuje się pracownią dyplomową.

 agata.jurek-iwinska@wszkipz.pl

Portret osoby

mgr inż. Monika Kaleta

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Chemii. Od kilkunastu lat perfumiarz w firmie „Pollena Aroma” w Warszawie. Wykładowca w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Na stałe współpracuje z Kwartalnikiem „Aromaterapia”.

Portret osoby

prof. dr hab. Krzysztof Kasiura

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W 1966 roku obronił pracę doktorską, a siedem lat później – habilitacyjną. W 1991 roku otrzymał tytuł profesora. Od 1958 roku jest pracownikiem naukowym Wydziału Chemicznego PW, a od 2001 roku prowadzi w WSZKiPZ wykłady z chemii ogólnej. Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych i promotorem 7 ukończonych rozpraw doktorskich.

 kkasiura@ch.pw.edu.pl

Portret osoby

mgr Maria Klamczyńska

dyplomowany kosmetolog-podolog. Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Od 2003 roku nauczyciel akademicki w WSZKiPZ, prowadzi wykłady w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej oraz podologii kosmetycznej na studiach licencjackich, podyplomowych oraz na kursach zawodowych. Była promotorem i współpromotorem ponad 50 prac dyplomowych, w tym kilkunastu z dziedziny podologii. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w promowaniu i szerzeniu wiedzy na temat podologii w Polsce, między innymi pełniąc funkcję Przewodniczącej Rady Polskiego Stowarzyszenia Podologicznego, prowadząc prelekcje podczas warszawskich kongresów podologicznych oraz kongresów LNE&SPA w Krakowie. Ma w swoim dorobku szereg publikacji na temat podologii w pismach branżowych np. „Beauty Forum”, „Akademia Paznokcia”, „LNE&SPA” i „GABInet”. Należy do Polskiego Towarzystwa Kosmetologicznego. Jest współzałożycielem i pełnomocnikiem Instytutu Kosmetologii Estetycznej i Podologii ESTETICA NOVA w Nadarzynie. 

maria.klamczynska@wszkipz.pl

Portret osoby

dr n. med. Marta Klimczyk-Caryk

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Zdrowie Publiczne (w zakresie Kosmetologii) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2005r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2013r. Tytuł rozprawy doktorskiej: ”Badania lipofilowych pochodnych kwasu salicylowego w kosmetyce pielęgnacyjnej skóry twarzy”. Badania do pracy doktorskiej prowadziła we współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Adiunkt w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie oraz współpromotor wielu prac dyplomowych.
W Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi pracuje na stanowisku starszego wykładowcy.
Współautorka artykułów naukowych oraz zgłoszenia patentowego – nowego związku w kosmetologii – „Sól Cynkowa Kwasu Oktanoilosalicylowego”. Wykładowca na konferencjach naukowych w kraju i na świecie (Niemcy, Czechy, Słowacja). Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych kursów oraz szkoleń kosmetycznych. Odbyła szkolenia językowe: z języka hiszpańskiego i z języka francuskiego w Genewie – w Szwajcarii na Université Populaire du Canton de Genève. Członek Polskiego Towarzystwa Kosmetologicznego. 

Portret osoby

dr inż. Iwona Konopacka-Brud

Absolwentka Politechniki Warszawskiej. Trzydzieści lat pracy zawodowej poświęciła substancjom zapachowym. Specjalizuje się w dziedzinie naturalnych substancji zapachowych – olejków eterycznych i aromaterapii, czyli wykorzystania dobroczynnych właściwości olejków eterycznych w pielęgnacji zdrowia i urody. Prezes Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego, twórca i redaktor naczelna czasopisma popularno-naukowego „Aromaterapia”, dyrektor ds. rozwoju w warszawskiej firmie Pollena-Aroma, współtwórca serii Dr Beta – wyrobów do aromaterapii – olejków eterycznych i kosmetyków. Współautorka książek: „Tajemnice Aromaterapii – Pachnąca Apteka” wyd. Comes 1992 roku, „Aromaterapia dla każdego” wyd. Studio Astropsychologii 2002 roku. Wykładowca podstaw aromaterapii w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Farmaceutycznym i Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.

Portret osoby

mgr inż. Dorota Kulik

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Tematem pracy doktorskiej jest określenie wpływu surowców kosmetycznych na transport przezskórny metali ciężkich. Na Uczelni prowadzi zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: surowce i fizykochemia form kosmetycznych, kosmetykologia, pielęgnacja i upiększanie włosów oraz receptura kosmetyku.

 dorota.kulik@wszkipz.pl

Portret osoby

mgr Monika Machowska

Portret osoby

mgr inż. Rafał Masiak

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (magister inżynier) oraz studiów podyplomowych w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej (magister biznesu). Kierownik i dyrektor marketingu z wieloletnim stażem pracy w międzynarodowych koncernach branży FMCG (Unilever, Johnson&Johnson, Cadbury Wedel, Wrigley, Danone). Prowadzi zajęcia z marketingu kosmetyków i wyrobów kosmetycznych.

 rafalmasiak@yahoo.com

Portret osoby

mgr Wojciech Matej

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku pedagogika z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją. Ukończył Medyczne Studium Zawodowe, kierunek Terapia Zajęciowa. Od 2002 roku zatrudniony w Oddziale Rehabilitacji SZP ZOZ w Dziekanowie Leśnym.
Uzyskał tytuł zawodowy masażysty, kończąc kurs I i II stopnia masażu klasycznego oraz tytuł instruktora sportu w dziedzinie lekkiej atletyki. Współpracował z Polskim Związkiem Koszykówki oraz Ośrodkiem Szkolenia Sportowego Młodzieży w Warszawie jako trener odnowy biologicznej. Od 2006 roku współpracuje z WSZKiPZ w Warszawie jako nauczyciel wychowania fizycznego i masażu klasycznego.

Portret osoby

mgr Magdalena Mieloch

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: chemia organiczna) i studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku Chemia kosmetyczna. W ramach programu stypendialnego wykonuje w WSZKiPZ pracę doktorską, której tematem jest wpływ czwartorzędowych polimerów amonowych na potencjał drażniący anionowych środków powierzchniowo czynnych. Prowadzi też na Uczelni zajęcia audytoryjne i laboratoryjne z surowców i fizykochemii form kosmetycznych, kosmetologii oraz pielęgnacji i upiększania włosów. Kierownik studiów podyplomowych Stosowanie, wytwarzanie i ocena wyrobów kosmetycznych.

 magdalena.mieloch@wszkipz.pl

Portret osoby

mgr Anna Nałęcz

Portret osoby

dr inż. Anna Oborska

Portret osoby

Ilona Osińska

Portret osoby

mgr Irena Ozga

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także francuski program MBA prowadzony przez Groupe HEC Paris, jak również studia podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych w zakresie Zarządzania Gospodarką Europejską.
Od początku kariery zawodowej związana z przemysłem kosmetycznym. Swoje doświadczenie zdobyła w działach jakości, technologii oraz badawczych znanych firm jak: L’Oreal Polska, PZ Cussons, Oriflame Products Poland.
Wykładowca Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielegnacji Zdrowia w Warszawie w dziedzinie GMP,metod wytwarzania oraz zarządzania jakością. Od 2008 roku właściciel firmy Cosmetosphera, oferującej doradztwo z zakresu GMP, technologii wytwarzania oraz rozwoju kosmetyków.

Portret osoby

Ewa Pawłowska

ewa.pawlowska@wszkipz.pl

Portret osoby

dr Jacek Piszewski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Ekonomii. Specjalista: TNC, BIZ, M&A, strategie rozwoju przedsiębiorstw na rynku UE, marketing, reklama, badania marketingowe.Dziekan i Prodziekan Wydziału Ekonomicznego (WSSE w Warszawie), P.O. Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania (EWSIE w Warszawie), Dyrektor Centrum Doskonalenia Dydaktyki (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Pełnomocnik Rektora ds. jakości (Olympus Szkoła Wyższa im. R.Kudlińskiego w Warszawie). Ponad 200 wypromowanych absolwentów studiów.

Portret osoby

mgr Małgorzata Politowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, kierunku Pedagogika z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją oraz studiów podyplomowych Wiedza o kosmetykach i suplementach diety w WSZKiPZ. Dyplomowana pielęgniarka i kosmetyczka. Prowadzi ćwiczenia z kosmetologii pielęgnacyjnej w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Główny specjalista ds. kosmetyki i kosmetologii oraz pedagog i nauczyciel przedmiotów zawodowych w Policealnej Szkole Kosmetyki, Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Warszawie. Egzaminator przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie technik usług kosmetycznych.

Portret osoby

mgr Joanna Proczek

Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania systemem B+R w jednostkach naukowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu własności intelektualnej. W WSZKiPZ prowadzi wykłady z przedmiotu „ Ochrona Własności Intelektualnej”, w 2012 roku pełniła funkcję Kierownika Uczelnianego Centrum Transferu Technologii.

Portret osoby

mgr inż. Paulina Pucher

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (kierunek: Technologia Chemiczna, specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków). W latach 2010-2012 związana z marką DERMIKA, początkowo w Dziale Badań i Rozwoju, następnie jako Project Manager marki profesjonalnej DERMIKA SALON&SPA. Obecnie pracuje w Dziale Marketingu firmy CEDERROTH POLSKA jako Product Manager do spraw rozwoju marki SORAYA. Autorka artykułów w prasie branżowej poświęconych zagadnieniom kosmetologii, trendów na rynku kosmetycznym itp. Prowadzi wykład obieralny „Rola jakości usług w salonie kosmetycznym”.

 paulinabe@wp.pl

Portret osoby

dr inż. Anna Ratz-Lyko

Obroniła z wyróżnieniem doktorat na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, uzyskując stopień doktora nauk o zdrowiu, specjalność: kosmetologia. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności w SGGW (specjalność: Biotechnologia i Mikrobiologia Żywności). Ukończyła także studia podyplomowe Chemia Kosmetyczna prowadzone przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i WSZKiPZ. Jest absolwentką studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością w SGH. Safety Assessor. Ukończyła „Safety Assessment of Cosmetics in the EU: Training Course” organizowany przez Department of Toxicology, Dermato-Cosmetology and Pharmacognosy, Vrije Universiteit Brussel, Belgium. Autorka i współautorka trzech zgłoszeń patentowych, kilkunastu publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych i plakatów naukowych. W WSZKiPZ prowadzi m.in. zajęcia laboratoryjne z surowców i fizykochemii form kosmetycznych, kosmetykologii, metod oceny działania kosmetyków i receptury kosmetyku.

 anna.ratz-lyko@wszkipz.pl

Portret osoby

mgr Emilia Rejmund

Portret osoby

Mirosław Rewekant

Portret osoby

mgr Zbysław Rozwadowski

Portret osoby

mgr Monika Smolińska

Kosmetolog, absolwentka studiów licencjackich i magisterskich WSZKiPZ, od 2004 instruktor zawodu w WSZKiPZ, pracownik Instytutu Kosmetologii Stosowanej, współautorka wydanego w 2010 roku przez WSZKiPZ skryptu „Kosmetologia Pielęgnacyjna”. 

Portret osoby

mgr Ewa Sobolewska

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek: Zdrowie publiczne). Ukończyła także Wyższą Szkołę Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia ze specjalnością produkty kosmetyczne. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w roli: laboranta w laboratorium chemicznym, technika usług kosmetycznych, a następnie kosmetologa – nauczyciela zawodu. Od 1999 roku prowadzi gabinet kosmetyczny. Występowała, jako prelegent podczas licznych spotkań branżowych (m.in. Konferencji HPCI oraz AFC), ma również w swoim dorobku szereg publikacji w wydawnictwach branżowych. 

 ewa.sobolewska@wszkipz.pl

Portret osoby

prof. dr hab. Kazimierz Starowieyski

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Szczecińskiej. Pracę magisterską, a następnie doktorską i habilitacyjną obronił na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 1991 roku otrzymał tytuł profesora na Wydziale Chemii PW. Jest autorem 68 publikacji, w tym 10 o charakterze aplikacyjnym. Ma na swoim koncie 8 przyznanych patentów. W WSZKiPZ prowadzi wykłady z materiałoznawstwa.

Portret osoby

mgr Dorota Stefańska

Magister rehabilitacji ruchowej, absolwenka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji Ruchowej). Specjalizuję się w zakresie naturalnych metod leczenia, m.in. masażu klasycznego, reflektorycznego, limfatycznego, aromaterapeutycznego. Mam wieloletnie doświadczenie terapeutyczne jak i dydaktyczne. Prowadzę zajęcia w Szkole Masażu – Medikon. 

 medikon@medikon.com.pl

Portret osoby

dr inż. Michał Stepulak

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (kierunek: Technologia Chemiczna, specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków). W latach 2009-2010 pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Cosmetology Today”. Konsultant naukowy ds. surowców aktywnych w firmie IMPAG Chemicals Poland. Autor artykułów w prasie branżowej, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych zagadnieniom kosmetologii.
W ramach programu stypendialnego i w porozumieniu z Kliniką Dermatologii i Wenerologii WUM wykonywał w WSZKiPZ pracę doktorską na temat wpływu syntetycznych ceramidów na keratynocyty linii HaCaT. Wykładowca na studiach podyplomowych WSZKiPZ. Prowadzi zajęcia laboratoryjne z surowców i fizykochemii form kosmetycznych, kosmetologii, pielęgnacji, upiększania włosów i metod oceny działania kosmetyków. Członek Polskiego Towarzystwa Kosmetologów.

Portret osoby

Ewelina Stępniewska

Portret osoby

mgr inż. Dagmara Swajdo

Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie (kosmetolog), absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (magister zarządzania). Jej pasją jest wizaż, stylizacja oraz taniec. Podążając za własnymi zainteresowaniami ukończyła z wyróżnieniem profesjonalny i kompleksowy kurs wizażu i stylizacji oraz stylizacji paznokci w Akademii Laurel w Warszawie. W 2010 r. zdobyła 1. miejsce w Mistrzostwach Polski w Makijażu Artystycznym oraz Stylizacji. Brała udział w wielu pokazach mody i sesjach zdjęciowych. Ma na swoim koncie współpracę również z gazetami, teatrem, wieloma świetnymi fotografami oraz Jagą Hupało, znaną polską kreatorką wizerunku i stylistką fryzur. Obecnie pracuje w telewizji zajmując się wizażem oraz stylizacją a także jest wykładowcą w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. 

Portret osoby

mgr Elżbieta Szczepańska

Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Rady Polskiego Stowarzyszenia Podologicznego. Prelegent wielu kongresów branżowych. Specjalista pielęgnacji stóp z wieloletnim stażem, uczestnik licznych szkoleń prowadzonych przez podologów niemieckich, szkoleniowiec, właściciel Akademii A&E. 

elzbieta.szczepanska@wszkipz.pl

Portret osoby

dr n.med. Izabela Tilszer

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Lekarz -Internista. W latach 1999 – 2007 wiceprzewodnicząca Sekcji Medycyny Estetycznej PTL, w uznaniu zasług nauczania lekarzy medycyny estetycznej wyróżniona dyplomem lekarza medycyny estetycznej przez prof. Jerzego Woya-Wojciechowskiego i prof. Carla Alberta Bartolettiego. Prekursorka mezoterapii w Polsce i idei propagowania medycyny estetycznej, zwolenniczka osiągnięcia pięknego wyglądu poprzez systematyczną dbałość o skórę, odpowiednią dietę oraz biorewitalizację – peelingi, mezoterapię i terapię LED. Twórczyni i wieloletnia prezes Fundacji Medycyny Estetycznej, założycielka – prezes Polskiego Towarzystwa Mezoterapii, koordynator LED Academy Pologne. Wykładowca Wyższej Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie od chwili powstania uczelni, członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Od 1988 roku prowadzi praktykę prywatną, z czasem przekształconą w pierwszą w Polsce o pełnym profilu Lecznicę Specjalistyczną „Medycyna Estetyczna”.
Autorka wielu artykułów, wystąpień radiowych i telewizyjnych, organizatorka i wykładowca na kongresach, sympozjach i szkoleniach, a także trener na warsztatach z dziedziny medycyny estetycznej oraz mezoterapii i terapii LED.

Portret osoby

Sylwia Tracichleb

Portret osoby

mgr Adam Tryniszewski

Portret osoby

mgr inż. Paweł Tumiłowicz

Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej (kierunek: Biotechnologia, specjalność: Leki i Kosmetyki). We współpracy Uczelni z firmą Laboratorium DermaPharm wykonuje pracę doktorską na temat struktury psiej sierści i kosmetyków dla zwierząt. Prowadzi zajęcia z Ochrony Własności Intelektualnej, ćwiczenia z chemii i biochemii a także laboratoria z Kosmetykologii. 

 pawel.tumilowicz@wszkipz.pl

Portret osoby

dr inż. Tomasz Wasilewski adiunkt WSZKiPZ

W 2000 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku technologia chemiczna (Politechnika Radomska), a w 2004 roku tytuł doktora nauk technicznych (Politechnika Warszawska). W latach 1999-2000 był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej, a w latach 2006-2007 stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie pracuje jako adiunkt w Politechnice Radomskiej, w Katedrze Chemii, w Laboratorium Technologii i Towaroznawstwa Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej oraz w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną związaną z właściwościami fizykochemicznymi i użytkowymi surfaktantów, opracowywaniem i wytwarzaniem nowoczesnych form i optymalizacją receptur oraz oceną jakości kosmetyków i produktów chemii gospodarczej.

W swoim dorobku naukowym ma ponad 60 artykułów naukowych, 2 rozdziały w książkach o zasięgu ogólnoświatowym oraz kilkanaście wystąpień konferencyjnych. Aktywnie uczestniczy w pracach badawczych: był kierownikiem 2 projektów badawczych, a w 9 pracował jako główny wykonawca. Współpracuje także z wieloma firmami, m.in. jest członkiem Rady Nadzorczej Global-Cosmed S.A., kierował 3 pracami badawczymi zleconymi przez przemysł, jest konsultantem naukowym w kilku firmach. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady z zakresu surowców, właściwości fizykochemicznych, metod wytwarzania i oceny produktów chemii kosmetycznej i gospodarczej. Był promotorem 62 prac magisterskich, 23 inżynierskich i 3 licencjackich.

Portret osoby

mgr Małgorzata Wiatr

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS) na kierunku Psychologia Społeczna oraz studia podyplomowe Zarządzanie Marką w Szkole Głównej Handlowej. Właścicielka firmy marketingowej Brigatta, specjalizującej się w marketingu marek lokalnych, również w branży beauty. Autorka publikacji, które ukazują się mi.in w Beauty Forum, body Life czy Najwspanialsze. Aktywny członek Klubu Strategów Marketingu.

Portret osoby

dr inż. Jacek Wilczak

Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji; specjalista w zakresie żywienia człowieka, dietoprofilaktyki schorzeń metabolicznych oraz promocji zdrowia. Jest autorem publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu wykorzystania związków biologicznie czynnych w żywieniu człowieka i zwierząt. Ważny element pracy stanowią badania nad wykorzystaniem tych związków przy konstruowaniu żywności funkcjonalnej – a więc grupy produktów żywnościowych o właściwościach „prozdrowotnych”. W jego zainteresowaniach naukowych ważne miejsce zajmuje problematyka związana z bezpieczeństwem żywności i środków spożywczych oraz zasadami stosowania suplementów pokarmowych.

 jacekwilczak@gmail.com

Portret osoby

mgr Dorota Witkowska

Kosmetolog – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ukończone studia magisterskie – Zdrowie Publiczne w specjalności Promocja Zdrowia na wydziale wojskowo-lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Doradca dietetyczny i żywieniowy – absolwentka studiów podyplomowych na wydziale Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie.

Od 30 lat pracuje w zawodzie, z sukcesem zarządza własnym gabinetem kosmetycznym. Specjalizuje się w kosmetologii prewencyjnej i przeciwstarzeniowej, łącząc zabiegi kosmetologiczne z poradnictwem dietetycznym i promocją zdrowego stylu życia, co zapewnia spektakularne sukcesy terapeutyczne. Od kilku lat prowadzi również praktykę podologiczną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i diabetyków.

Stale poszerza wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kongresach, szkoleniach oraz warsztatach z zakresu kosmetologii i podologii. Członek Polskiego Towarzystwa Podologicznego, aktywnie współpracująca z władzami PTP przy pracach nad regulacjami prawnymi w zawodzie podolog.

Właścicielka, kosmetolog i podolog w gabinecie FOR YOU, zatrudniona również w Specjalistycznym Laboratorium Badawczym Ita-Test przy badaniach aplikacyjnych kosmetyków i zabiegów profesjonalnych. Współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Warszawie i Płocku – prowadząc wykłady promujące zdrowy styl życia oraz prowadzi wykłady z zakresu kosmetologii na wydziale farmacji Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Współautorka wydanego przez wydawnictwo WSZKiPZ podręcznika „Kosmetologia Pielęgnacyjna”. Autorka artykułów w prasie branżowej.

Z WSZKiPZ związana od 2005 roku – prowadziła wykłady z kosmetologii estetycznej, seminaria – studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe (kosmetologia w medycynie), promotor i współpromotor prac licencjackich i magisterskich, obecnie instruktor praktycznej nauki zawodu, koordynator modułu „podologia kosmetyczna” na studiach podyplomowych. 

Portret osoby

Paulina Zachwieja

Portret osoby

dr inż. Irmina Zadrożna

Jestem absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej , tu także w 1972 roku otrzymałam tytuł doktora nauk chemicznych i pracowałam do 2006 roku. W latach osiemdziesiątych odbyłam dwuletni staż naukowy jako visiting profesor na Uniwersytecie Toronto a następnie krótkie staże w Napier University w Edynburgu. Jestem autorką i współautorką ponad 70 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 40 patentów. Prowadziłam projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz obecnie uczestniczę w projekcie Narodowego Centrum Nauki. Od 1993roku poza pracą w Politechnice Warszawskiej związana byłam z Akademią Sztuk Pięknych , Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, a od 2008r podjęłam pracę w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetologii i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. 

 irmina.zadrozna@wszkipz.pl

Portret osoby

mgr Sandra Zelent