KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Historia

16 października 2017

Wydział Kosmetologii WSZKiPZ jako jedyny w Polsce (wydział kosmetologiczny) otrzymał kategorię naukową „B”, co skutkuje otrzymaniem dotacji na działalność naukową na kolejne 4 lata (2018-2021). 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kompleksowo ocenił jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w Polsce za lata 2013-2016. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,

 

 • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.  

 

5 październik 2017

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

27 – 28 wrzesień 2017

WSZKiPZ partnerem VII  edycji Kongresu HPCI (Home and Personal Care Ingredients) Central and Eastern Europe.

czerwiec 2017

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie otrzymała pozytywną opinię Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dołączyła do projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

19 październik 2016

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Założycielem Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia zostali „Akademicy” Sp. z o.o.

28 – 29 wrzesień 2016

WSZKiPZ partnerem VI edycji Kongresu HPCI (Home and Personal Care Ingredients) Central and Eastern Europe

24 kwiecień 2016

Drużyna studentek WSZKiPZ w składzie: Hanna Markiewicz, Milena Gajcy, Justyna Kopyra stanęła na podium zdobywając II miejsce w konkursie o tytuł Szkoły Mistrzów Dni Urody i SPA 2016 r. podczas V Targów Kosmetyczno – Fryzjerskich Dni Urody i SPA we Wrocławiu.

22 luty 2016

Uczelnia po raz kolejny wzięła udział w nagraniu odcinka do programu „Wiem, co jem / Wiem, co kupuję” – poradnika konsumenckiego emitowanego na antenie TVN Style. Odcinek poświęcony był kosmetykom antycellulitowym.

21 październik 2015

Na stanowisko Dziekana Wydziału Kosmetologii decyzją Rektora powołana została Pani dr inż. Karolina Leleń – Kamińska.

październik 2015

Poczynając od pierwszego roku studiów magisterskich, studenci WSZKiPZ mogą zdobywać rozszerzoną wiedzę specjalistyczną, w ramach nowo utworzonej ścieżki kształcenia: „Chemia kosmetyczna.

3 sierpień 2015

Wykładowcy WSZKiPZ wzięli udział w nagraniu odcinka pt „Gładkie ciało” do programu „Wiem, co jem / Wiem, co kupuję” – poradnika konsumenckiego emitowanego na antenie TVN Style. Odcinek poświęcony był kosmetykom do ciała.

20 – 21 czerwiec 2015

Uczelnia objęła patronat nad konferencją pt.: – „Zdrowie Intymne Kobiet”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie „Od pasa w dół”.

1 wrzesień 2014

Na stanowisko Prorektora ds. Nauki WSZKiPZ decyzją Założyciela Uczelni – Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie powołany został Pan prof. dr inż. Jacek Arct.

1 wrzesień 2014

Na stanowisko Rektora WSZKiPZ decyzją Założyciela Uczelni – Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie powołana została Pani dr n. med. inż. Katarzyna Pytkowska.

27 marzec 2014

WSZKiPZ podpisała porozumienie z Fundacją Feminoteka przy realizacji projektu pod nazwą „Potęga dojrzałości. Kobieca siła 60+”, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 w ramach którego Uczelnia będzie realizowała warsztaty z podstaw pielęgnacji zdrowia i urody.

24 luty 2014

Na stanowisko Dziekana Wydziału Kosmetologii decyzją Rektora powołana została Pani dr n. ekon. lek. med. Dorota Wydro pełniącą do tej pory funkcję Kierownika Pionu Kosmetycznego w WSZKIPZ.

październik 2013

Uczelnia wprowadza innowacyjny system nauczania na studiach podyplomowych, oparty o samodzielnie wybierane przez słuchaczy obszary tematyczne – MODUŁY (kursy). Nowe studia podyplomowe prowadzone w systemie modułowym to: Chemia i technologia kosmetyków, Kosmetologia w medycynie, Kosmetologia praktyczna, Profilaktyka i terapia otyłości.

5 wrzesień 2013

Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) wydaje pozytywną ocenę studiów I i II stopnia na kierunku Kosmetologia prowadzonych na Wydziale Kosmetologii  Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia.

25 luty 2013

Połączenie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jakimi są: Zakład Chemii Kosmetycznej, Zakład Zdrowia Publicznego oraz Zakład Polityki Społecznej w jedną podstawową jednostkę organizacyjną o  nazwie „Wydział Kosmetologii”.

1 październik 2012

Funkcję pełnomocnika Rektora ds. Nauki zaczęła pełnić dr inż. Anna Herman

sierpień 2012

Uczelnia realizuje projekt „Kształtowanie świadomości kadry naukowej w zakresie komercjalizacji wyników badań dla przemysłu kosmetyków i chemii gospodarczej”

czerwiec 2012

WSZKiPZ podpisała umowę bilateralną z Uniwersytetem w L’Aquila we Włoszech w ramach programu Lifelong Learning Programme (Erasmus)

17 październik 2011

Z inicjatywy Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie oraz osób prywatnych powstał INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ.
Celem Instytutu jest komercjalizacja naukowego, intelektualnego i materialnego potencjału WSZKiPZ

19 – 23 wrzesień 2011

Udział WSZKiPZ w XV Festiwalu Nauki.

czerwiec 2011

Władze WSZKiPZ podjęły decyzję o uruchomieniu nowych studiów podyplomowych. Oferta edukacyjna Uczelni została wzbogacona o studia podyplomowe z zakresu:

 • Kosmetologia praktyczna
 • Nowoczesny wizaż i pielęgnacja
 • Podologia kosmetyczna
 • Szkolny doradca zawodowy
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
marzec – kwiecień 2011

WSZKiPZ zorganizowała I edycję kampanii promocyjno – edukacyjnej  „Prawda czy mit? – spotkania z kosmetologią”. Spotkania, prowadzone przez wykładowców i pracowników Uczelni przyciągnęły ok. 6 tys. uczniów. Pracownicy WSZKiPZ odwiedzili ponad 20 szkół na Mazowszu.

27 – 30 maj 2010

WSZKiPZ zorganizowała wystawę pt. „Kosmetologia i chemia gospodarcza w XX-leciu międzywojennym w Polsce”.

Wystawa zaprezentowała rozwój przemysłu kosmetycznego i wyrobów chemii gospodarczej w Polsce w latach 20. i 30. XX wieku.

Odwiedzający ekspozycję mieli okazję zobaczyć oryginały wydawnictw naukowych i promocyjnych z tego okresu, a także bogaty zbiór ulotek, reklam prasowych i innych materiałów wspierających sprzedaż, jak również opakowania wyrobów rynkowych. Wystawa była pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce.

28 maj 2010

„Dzień Wiedzy o Zdrowiu i Urodzie”.

WSZKiPZ organizowała po raz pierwszy  „Dzień Wiedzy o Zdrowiu i Urodzie” – wydarzenie propagujące najnowsze osiągnięcia kosmetologii i chemii kosmetycznej.
Dniu towarzyszył salon wystawowy, w którym liczne firmy (producenci i dystrybutorzy kosmetyków, aparatury i wyposażenia salonów kosmetycznych) prezentowały swoją ofertę.

27 – 28 maj 2010

Konferencja naukowa „Beauty meets Science”.
Po raz drugi Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia organizowała międzynarodową konferencję poświęconą kosmetologii. Konferencja odbyła się pod hasłem „Beauty Meets Science”.

Podczas dwóch dni konferencji zostało zaprezentowanych ponad trzydzieści referatów i ponad dwadzieścia posterów, prezentujących najnowsze osiągnięcia kosmetologii i chemii kosmetycznej, wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności kosmetyków, jak również zagadnienia prawne związane z obrotem kosmetykami oraz ochroną własności intelektualnej w branży kosmetycznej. W trakcie konferencji, poza obradami plenarnymi, odbyły się mikrosesje tematyczne poświęcone m.in. podologii i medycynie estetycznej.

16 maj 2010

Sukces studentek Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia podczas Mistrzostw Makijażu Artystycznego ART VISAGE 2010, które odbyły się 16 maja w Krakowie. Trzy studentki Uczelni – finalistki mistrzostw zaprezentowały się doskonale; ich stylizacje i makijaże wyróżniały się na tle prac innych finalistek jakością i pomysłem. Przedstawiły również bardzo profesjonalną argumentację dotyczącą inspiracji, z której czerpały pomysły.

Dagmara Swajdo I miejsce

Aleksandra Górecka wyróżnienie

Magdalena Leszczyńska

listopad 2009

Rusza pierwsza samodzielna edycja studiów podyplomowych Wiedza o kosmetykach i chemia kosmetyczna.
Studia te w latach 2006 – 2009 były prowadzone wspólnie z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej (Chemia kosmetyczna). Po zakończeniu współpracy z Wydziałem Chemicznym PW w tym zakresie studia te stanowią jedyną tego typu ofertę edukacyjną na rynku warszawskim. Kadra dydaktyczna nie uległa zmianie.

lipiec 2009

Pozytywne rozpatrzenie wniosku na realizację projektu „Rozwój, sukces, kariera – edukacja dla przyszłości” w ramach działania programu operacyjnego „Kapitał ludzki” ogłoszonego przez PARP. Projekt przewiduje podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację przez Uczelnię studiów podyplomowych (Podologia kosmetyczna, Wiedza o kosmetykach i suplementach diety, Stosowanie, wytwarzanie i ocena wyrobów kosmetycznych) współfinansowanych przez Unię Europejską.

marzec 2009

Uczelnia realizuje projekt „Nauka, wiedza, kwalifikacje – upowszechnienie osiągnięć nauki w zakresie kosmetologii” w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. Projekt przewiduje organizację przez Uczelnię seminariów naukowych oraz wydawanie czasopisma naukowego „Cosmetology Today”, wydawanie skryptów oraz monografii związanych z chemią kosmetyczną i kosmetologią.

14 – 15 styczeń 2009

W WSZKiPZ odbyło się szkolenie masażu SHIATSU.Szkolenie poprowadził Gil Amsallem, jeden z najwybitniejszych instruktorów masażu w Europie.

25 – 26 listopad 2008

Udział WSZKiPZ w pierwszym międzynarodowym kongresie Home and Personal Care Ingredients (HPCI).
Obok uczestnictwa z referatami wykładowców WSZKiPZ odbyła się sesja posterowa prezentująca osiągnięcia naukowe w zakresie kosmetyków i chemii gospodarczej. Najlepsze prace zostały wyróżnione, wśród laureatów I nagrody znalazł się poster autorstwa K. B. Chojnowskiej, T. Kobieli, J. Arcta, oraz K. Pytkowskiej pt.”Synteza i kosmetyczne wykorzystanie estrów cholesterolu z polihydroksylowanymi kwasami tłuszczowymi C16-C18”.

23 listopad 2008

WSZKiPZ uczestniczy w IV Kongresie Podologicznym dotyczącym profilaktyki i profesjonalnej pielęgnacji kończyn dolnych. Imprezę zorganizowało Centrum Kosmetyki i Promocji Zdrowia – ESTETYKA. Na kongresie z wykładem pt. „Deformacja płytek paznokci, pielęgnacja kosmetyczna – studium przypadku” wystąpił wykładowca WSZKiPZ prof. ndzw. dr n.med. Maciej Koselak.

15 – 17 październik 2008

Na sesji posterowej 55. konferencji SEPAWA organizowanej przez Sekcję Detergentów Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego zdobył II miejsce poster „New cosmetic actives containing menthol fatty acids esters – synthesis and applications” autorstwa dr. inż. Jacka Arcta, mgr inż. Katarzyny Pytkowskiej oraz Marioli Bębenkowskiej.

11 – 12 październik 2008

Udział WSZKiPZ w „Salonie Jesień 2008” organizowanym przez Związek Pracodawców – Wystawców Kosmetyki Profesjonalnej z wystąpieniem dr. Macieja Koselaka (wykładowcy Uczelni) pt. „Podologia – rozwojowy kierunek kosmetologiczny z przyszłością”.

7 październik 2008

Zmiany w strukturze stanowisk Władz Uczelni:

Rektor – prof. ndzw.dr inż. Jacka Arct
Kanclerz – mgr Janusz Lewandowski
Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Dydaktyki – mgr inż. Katarzyna Pytkowska
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Zagranicznej – prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski
Prorektor ds. studenckich – prof. ndzw. dr inż. Sergiusz Dzierzgowski.

20 – 21 listopad 2007

W laboratoriach i aulach Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia odbyła się trzecia konferencja AFC (All for Cosmetics) – „Wszystko dla Kosmetyków”.

3 październik 2007

Powołanie na stanowisko kierownika Zakładu Chemii Kosmetycznej prof. dr. hab. Krzysztofa Kasiurę.

1 wrzesień 2007

Powołanie nowych Władz Uczelni, na stanowisko:

Rektora – prof. ndzw.dr inż. Jacka Arcta
Kanclerza – inż. Zdzisława Bartlewskiego
Pełnomocnika Rektora ds. ogólnych – mgr inż. Katarzynę Pytkowską
Prorektora ds. dydaktycznych – prof. dr hab. n. med. Sławomira Majewskiego
Prorektora ds. studenckich – prof. ndzw.dr inż. Sergiusza Dzierzgowskiego.

28 czerwiec 2007

Państwowa Komisja Akredytacyjna wydaje pozytywną opinię w sprawie jakości kształcenia na kierunku Kosmetologia.

20 maj 2006

Uchwałą nr 12/2006 Senat Uczelni pozytywnie opiniuje wniosek o utworzenie nowej specjalności SPA & wellness w ramach kierunku Kosmetologia.

12 maj 2006

Utworzenie laboratorium towaroznawstwa w Zakładzie Towaroznawstwa.

2 październik 2006

Inauguracja roku akademickiego 2006/2007.

15 – 24 wrzesień 2006

Udział WSZKiPZ w X Festiwalu Nauki.

8 lipiec 2005

Utworzenie pracowni podologicznej w ramach Zakładu Chemii Kosmetycznej.

11 październik 2005

5 – lecie istnienia Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, inauguracja roku akademickiego 2005/2006.

26 październik 2005

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Uczelnia uzyskała zgodę na wprowadzenie w Zakładzie Chemii Kosmetycznej kształcenia na kierunku Towaroznawstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.

16 czerwiec 2005

Państwowa Komisja Akredytacyjna oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu pozytywnie opiniują wniosek o utworzenie nowej specjalności pod nazwą podologia.

4 październik 2004

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005.

1 wrzesień 2004

Wraz z Politechniką Warszawską Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia rozpoczęła prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu chemii kosmetycznej.

30 lipiec 2004

Przyporządkowanie specjalności kosmetologia i produkty kosmetyczne do kierunku Kosmetologia.

12 styczeń 2004

Uruchomienie szkoleń podnoszących kwalifikacje – Centrum Kosmetologicznego Kształcenia Podyplomowego.

2 październik 2003

Inauguracja roku akademickiego 2003/2004 i pierwsze uroczyste rozdanie dyplomów.

sierpień 2003

Pierwsze obrony prac licencjackich.

marzec 2003

Przyznanie KARTY UCZELNI ERASMUSA.

styczeń 2003

Utworzenie Biura Promocji Studentów i Absolwentów WSZKiPZ.

2 październik 2002

Inauguracja roku akademickiego 2002/2003.

27 czerwiec 2002

Pozytywna opinia Komisji Akredytacyjnej wniosku o uruchomienie specjalności produkty kosmetyczne.

listopad 2001

Pozytywna ocena Zespołu Ekspertów Komisji Akredytacyjnej.

2 październik 2001

Inauguracja roku akademickiego 2001/2002.

luty 2001

Otwarcie biblioteki.

5 kwiecień 2001

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Dobre kosmetyki” zorganizowana przez WSZKiPZ.

1 grudzień 2000

Odbyły się pierwsze w historii Uczelni wybory do Samorządu Studentów WSZKiPZ.

5 październik 2000

Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego 2000/2001.

18 sierpień 2000

Wpis do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr. 42.

13 czerwiec 2000

Zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielone Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie na uruchomienie działalności uczelni niepaństwowej pod nazwą Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia.